Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje dla ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w 2015 r. – wielkość i przeznaczenie - 26.01.2016

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców na wniosek Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej Okręgu Toruńsko-Włocławskiego przyznało bezzwrotne dotacje finansowe na kwotę 285.140,00 zł, które umożliwiły wykonanie 38 projektów inwestycyjnych.

W 2015 r. w siedzibie OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD odbyły się trzy posiedzenia Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej, która zajmowała się rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie, składanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

Komisja Budżetowo-Inwestycyjna Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD na organizowanych posiedzeniach dokonywała dogłębnej analizy merytorycznej wniosków składanych przez ROD i na jej podstawie Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD postanowiło przyznać 38 ogrodom bezzwrotne dotacje finansowe na wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych, na łączną kwotę 285.140,00 zł. Komisji tej głosem doradczym oraz nadzorem merytorycznym służyli pracownicy Biura OZ PZD: Maria Dąbrowska - Główna Księgowa, Maciej Kamiński - ówczesny Inspektor ds. inwestycji.

Przyznane dotacje, w zdecydowanej większości przeznaczono na poprawę infrastruktury ogrodowej, tj. wymianę instalacji elektrycznej, modernizację sieci wodociągowej, jak również na remonty ogrodzenia zewnętrznego. Zarówno Komisja Budżetowo-Inwestycyjna jak i Prezydium OZ PZD przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków kierowało się również wysokością partycypacji działkowców w projekcie, jak też zaangażowaniem Zarządów ROD w realizacji wytycznych Krajowej Rady PZD.

Przyznanie środków w wysokości 285.140,00 zł, umożliwiło Rodzinnym Ogrodom Działkowym:

 • modernizację 1205 metrów bieżących ogrodzenia zewnętrznego,
 • wymianę ośmiu pomp głębinowych oraz generalne wyremontowanie trzech hydroforni,
 • budowę sieci oświetleniowej o długości 2200 m oraz postawienie 5 lamp,
 • budowę 350 m2 parkingu,
 • budowę lub modernizację sieci wodociągowej w ilości 3160 metrów bieżących w ROD (co pozwoli na wyeliminowanie ubytków wody, a także bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie opłat za korzystanie z wody),
 • remont dwóch świetlic,
 • remont wjazdów na teren dwóch ogrodów działkowych,
 • zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników wody wchodzących w skład jednego z ogrodów,
 • usunięcie jednego pokrycia dachowego wykonanego z azbestu,
 • budowę siłowni zewnętrznej,
 • oczyszczenie rowu melioracyjnego w jednym z ogrodów,  
 • wykonanie operatu wodnoprawnego, wykonanie operatu geodezyjnego.

Inną istotną sprawą w ogrodach była konieczność przeprowadzenia modernizacji instalacji energetycznej w ROD, dzięki której koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania z energii elektrycznej ulegną zmniejszeniu. Według danych, wykonane zostanie ponad 3430 metrów bieżących nowych przyłączy wraz z osprzętem, a także 120 skrzynek rozdzielczych.

Właściwe wykorzystanie środków finansowych na poprawę ogrodowej infrastruktury związane jest z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i niezbędną dyscypliną w realizacji zaplanowanych zadań. W przyszłości zarządy ROD zawsze będą mogły liczyć na pomoc pracowników biura OZ przy realizacji przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

opracował:

Dominik Matan – Inspektor ds. Inwestycji OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio