Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja szkoleniowa w sprawie Walnych Zebrań 2016 w Zabrzu - 25.01.2016

W dniu 21 stycznia br. w świetlicy ROD „Biała Róża” w Zabrzu odbyła się konferencja szkoleniowa w której uczestniczyły zespoły Delegatur Rejonowych Okręgu Śląskiego w liczbie 130 osób obsługujące zebrania sprawozdawcze ROD w 2016r.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia zagadnienia kapitału ludzkiego jako podstawowego elementu aktywów niematerialnych w PZD, który omówił Józef Noski – Prezes Okręgu Śląskiego PZD. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na działania Zarządów ROD, które na co dzień zajmują się prowadzeniem bieżących sprawa ROD jak i ich szczególnej roli w organizacji PZD. Podkreślił jak ważna jest zespołowa praca ludzi dla dobra i interesu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dalszej części konferencji p. Krzysztof Tekla – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego omówił wytyczne
 w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji, a także obowiązki walnych zebrań wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy o ROD jak i Statutu PZD. W tym temacie uczestnicy konferencji zadawali liczne pytanie na które odpowiedzi udzielali przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD.

I Wiceprezes Okręgu Śląskiego – Jan Radoła przedstawił pojęcie opłat ogrodowych, które będą podejmowane w formie uchwał na zbliżających się zebraniach sprawozdawczych. W tej kwestii przedstawił także wzory obowiązujących w tym zakresie  dokumentów.

W ostatnim czasie Krajowa Rada PZD podjęła  temat czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD. Ten temat,  a także podjętą w tym zakresie uchwałę nr 382/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD warto było omówić  wśród zebranych na konferencji przedstawicieli Delegatur . W swoim wystąpieniu p. Monika Deorowicz – radca prawny przedstawiła założenia uchwały, a także obowiązki i działania jakie mają podjąć poszczególne okręgi w celu jej wprowadzenia w życie.

Z kolei temat inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych przedstawił p. Tadeusz Kosowski  - Wiceprezes Okręgu Śląskiego. W związku z faktem iż walne zebrania sprawozdawcze będą w tym zakresie podejmować stosowne uchwały przedstawił niezbędne informacje, które pomogą uniknąć błędów jakie pojawiają się  przy podejmowaniu nowych  inwestycji na terenie ROD jak i w zachowaniu wszelkich wymogów formalnych, które obecnie obowiązują w PZD.

Zagadnienia dotyczące zadań ogrodowych Komisji Rewizyjnych omówił p. Zenon Jabłoński – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uwagę na obowiązujące wytyczne Komisji Rewizyjnych na 2016r., wzory dokumentów oraz problemy z jakimi muszą się uporać podczas wykonywanych zadań.

Przeprowadzona konferencja pomogła przygotować zespoły delegatur do obsługi zbliżających się zebrań sprawozdawczych. Z doświadczenia wiemy, że organizacja jak i przeprowadzenie zebrań wymaga od wszystkich dużego zaangażowania i pracy. Niejednokrotnie potrzebne jest udzielenie przez obsługujących zebrania  pomocy Zarządowi ROD. Przekazane informacje na pewno przyczynią się do uniknięcia wielu problemów czy niepotrzebnych błędów.

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio