Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zarządy ROD w okręgu sudeckim przygotowane do walnych zebrań spraozdawczych w 2016 roku - 25.01.2016

Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców przeprowadził w dniach 18 – 22 stycznia 2016 r. rejonowe narady szkoleniowe dla wszystkich zarządów ROD w Okręgu, które odbyły w Jeleniej Górze, Świdnicy, Wałbrzychu, Dzierżoniowie i w Kłodzku. Tematem narad były sprawy związane ze zwołaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczych w 2016 r. 

W naradach uczestniczyli także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz opiekunowie poszczególnych ROD – członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego, którzy zostali powołani w skład zespołu obsługującego zebrania sprawozdawcze w ROD.

Na naradach zapoznano zarządy ROD z Uchwałą Nr 335/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań. Szczegółowo omówiono oraz przedyskutowano obowiązki zarządów ROD określone w wytycznych.

Szczególną uwagę zwrócono na obowiązki zarządów ROD w zakresie przygotowania materiałów sprawozdawczych i planów pracy zarządów w tym zadań inwestycyjnych oraz planów finansowych na rok 2016.

Poza tematem wiodącym na naradach dyskutowano o wielu ważnych zadaniach dla organów ROD w tym o tych, które wynikają z Priorytetowych zadań wynikających z programu XII Krajowego Zjazdu Delegatów do realizacji przez struktury Związku. Omówiono również zadania zarządów w zakresie poprawy wizerunku ROD m.in. poprzez modernizację infrastruktury ogrodowej oraz o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych tj. poprzez udział ROD w projektach unijnych, w budżetach partycypacyjnych w niektórych gminach i z dotacji gmin.

Obecni na naradach członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapoznali członków ogrodowych Komisji Rewizyjnych z nowymi zasadami kontroli zarządów ROD i sporządzania sprawozdań tych komisji na zebrania sprawozdawcze.

Pytań i dyskusji na naradach było sporo i bardzo rzeczowych, czasami odnosiły się do problemów organizacyjnych niektórych zarządów. Z problemami tymi zarządy nie zostaną same, bowiem ich opiekunowie i pracownicy biura Okręgowego Zarządu Sudeckiego udzielają niezbędnej pomocy. Wszystkim zarządom ROD dostarczono wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 – 2018. Dostarczono także regulaminy ROD z zaleceniem, aby zostały one doręczone członkom PZD wraz z zawiadomieniami o walnych zebraniach sprawozdawczych.

 

Maria Klimków

Sekretarz OZS PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio