Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowym Prezesem OZ w Koszalinie został Marian Sekulski - 22.01.2016

21 stycznia br. na IV posiedzeniu plenarnym Okręgowego Zarządu w Koszalinie wybrano nowego prezesa OZ. Został nim Marian Sekulski, który działkowcem jest od ośmiu lat i od niemal samego początku z dużym zaangażowaniem działa w strukturach PZD na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i Związku.

Do tej pory Marian Sekulski w okręgu koszalińskim sprawował funkcję pierwszego wiceprezesa okręgowego zarządu. W trakcie głosowania jego kandydaturę poparli wszyscy obecni członkowie OZ, co najlepiej świadczy o zaufaniu i szacunku jakim darzą go działkowcy i działacze PZD.

Prezes OZ Marian Sekulski już od dzieciństwa spędzał czas w ROD, w którym działkę uprawiali jego rodzice. Miłość do rodzinnych ogrodów działkowych była w jego rodzinie do zawsze, bowiem ojciec Prezesa Sekulskiego był współzałożycielem ROD im. Wojska Polskiego w Koszalinie. Od ośmiu lat Prezes Sekulski jest formalnie działkowcem i samodzielnie pielęgnuje działkę, którą przejął po rodzicach. Od samego początku angażuje się w życie ogrodu. Początkowo był on Przewodniczącym Komisji Rozjemczej ROD, którą to funkcję sprawował przez rok. Kolejne cztery lata spędził na stanowisku sekretarza Okręgowego Zarządu w Koszalinie. Jego ciężka praca została doceniona, w konsekwencji czego został on wybrany na pierwszego wiceprezesa OZ, a następnie na Prezesa OZ. Co ważne, Marian Sekulski od lipca 2015 roku jest także członkiem Krajowej Rady PZD.

Nie zamierza on jednak spocząć na laurach i stawia przed sobą i całym okręgiem koszalińskim wiele celów do osiągnięcia. Przede wszystkim chce położyć duży nacisk na nawiązywanie i rozwój współpracy z jednostkami samorządowymi oraz policją i strażą miejską. Jednym z najważniejszych działań ma być także otwieranie ogrodów na lokalną społeczność, a to ściśle wiąże się z inwestowaniem w rozwój ROD. Prezes Sekulski podkreśla, że wszystkie ogrody powinny być wyposażone w instalacje elektryczne i  wodociągowe. Uwagę swoją skupia jednak nie tylko na infrastrukturze ROD, ale także na relacjach pomiędzy działkowcami, pragnąc utrzymywać dobrą atmosferę w ogrodach i przeciwdziałać konfliktom, a także sprawnie i skutecznie rozwiązywać wszelkie pojawiające się nieporozumienia.

Prezes Sekulski wykazuje się także dużym szacunkiem do prawa zarówno powszechnego, jak i związkowego. Pragnie skrupulatnie stosować się do zapisów ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD, oraz pilnować, aby wszystkie działania podejmowane przez okręg, ogrody i działkowców były zgodne z zawartymi w nich przepisami.

Koszalińskie ROD mają być ogrodami XXI wieku, dlatego nieodzownym elementem działalności okręgowego zarządu w Koszalinie pod władzą Prezesa Mariana Sekulskiego będą działania z zakresu pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w ROD. W tym celu w okręgu trwają już szkolenia prezesów zarządów ROD.

Sylwetka i zamierzenia Prezesa Sekulskiego pokazują, że jest on właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Gratulujemy zatem wyboru na stanowisko Prezesa OZ w Koszalinie i życzymy wszelkich sukcesów w działaniach na rzecz koszalińskich ogrodów i całego Polskiego Związku Działkowców.

AD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio