Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej - 19.01.2016

      W Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków  Komisji Polityki Społecznej. Komisja została zatwierdzona Uchwałą nr. 5/16 Okręgowego Zarządu PZD. Na  przewodniczącą   Komisji  wybrano V-ce Prezesa OZ PZD Panią Urszulę Walusiak.

Przewodnicząca przedstawiła i omówiła długofalowy plan pracy. Zwróciła uwagę na rozszerzenie działalności o aktywizowanie społeczności starszej /seniorów/ jak również dzieci i młodzieży. W tej sferze działania zachęciła do aktywnego poszukiwania środków  poprzez  grupy działania  samorządów lokalnych na dofinansowanie  sprzętu rehabilitacyjnego, organizowania placów zabaw dla młodzieży, świetlic, w których będzie zorganizowany sprzęt plenerowy dla seniorów, spotkania emerytów.

Zwróciła również uwagę na powoływanie w ogrodach tzw kół gospodyń ogrodowych, organizowania spotkań okolicznościowych, pogadanek, prelekcji, wraz z organizowaniem ścieżek zdrowia a całość zakończoną  wspólną zabawą.

    Dla młodzieży, dzieci zaproponowała zorganizowanie biegów przełajowych, w ogrodzie pokaz udzielania pierwszej pomocy, połączony z pokazem sprzętu ratowniczego i bhp.

    Długofalowy program obejmuję  zorganizowanie dla poszczególnych grup działkowców wspólne wyjście do filharmonii, opery, zwiedzanie ogrodów działkowych, Juraparku w Solcu Kujawskim, zakładów sadowniczych i szkółkarskich.

     Pani przewodnicząca zwróciła również uwagę na otwieranie się społeczności ogrodowej na społeczność poza ogrodową. W chwili obecnej przedstawianie ogrodów jako dobrodziejstwo ogólnospołeczne jest wyjątkowo ważne. Społeczność poza ogrodowa nie zawsze docenia istnienia ogrodów działkowych, nie rozumie problematyki, występujących w ogrodach kłopotów oraz dobrodziejstw dla działkowiczów, ale również pośrednio dla społeczeństwa. Dlatego społeczność ogrodowa  powinna wychodzić naprzeciw umożliwiać, udostępniać przybliżać ogrody poprzez organizowanie tzw ogrodów otwartych.

       W związku z powyższym w/w Komisja przyjęła, aby ostatnią sobotę maja 2016r

                                ogłosić „Dniem otwartych ogrodów”.
Mamy nadzieję że w przyszłości poruszone tematy oraz ogrody otwarte będą codziennością

a korzyści dotyczą nie tylko działkowców ale również całej społeczności lokalnej tzw. około ogrodowej.

   Na zakończenie  przewodnicząca zaapelowała poprzez media do Prezesów Kolegiów Ogrodowych i Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych o aktywność w powyższym temacie. Powyższy temat jest również przedmiotem dyskusji Okręgowego Zarządu na naradach z Instruktorami i Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych naszego okręgu.

                 Jan Malesza
                         inst. ds. ogr

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio