Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycje w ROD w okręgu świętokrzyskim w 2015 roku i plany na przyszłość... - 11.12.2015

Dobiega właśnie końca 2015r., czas więc na wszelkie podsumowania, które nie omijają również spraw związanych z rodzinnymi ogrodami działkowymi. W Okręgu Świętokrzyskim rozliczane są właśnie ostatnie dotacje udzielone w tym roku na rzecz ROD. Ogrody inwestowały w poprawę jakości infrastruktury i udogodnień dla działkowców, po to by ROD stały się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem, zachęcającym do spędzania tam jak największej ilości czasu.

Okręg Świętokrzyski udzielił w tym roku trzynastu dotacji na łączną kwotę 83 tysięcy złotych. Dofinansowano gruntowne remonty dwóch świetlic i budowę budynku administracyjno-gospodarczego. Wyremontowano oraz wymieniono na nowe sieci wodociągowe w trzech ROD, a w jednym z nich – sieć energetyczną. Wybudowano również dwa parkingi z miejscami postojowymi mające służyć działkowcom. Najczęściej jednak remontowano i stawiano nowe ogrodzenia zewnętrzne ROD, które wykonane zostały w czterech ogrodach. Wszystko to podnosi jakość wypoczynku na terenach ROD. 

Efekty poczynionych inwestycji widać gołym okiem. Infrastruktura służy działkowcom, którzy są bardzo zadowoleni z poprawiania się warunków na ich ogrodach. W nowych świetlicach organizowane już były Dni Działkowca czy spotkania integracyjne, a nowe miejsca postojowe pozwalają zrezygnować z parkowania na poboczach. Remonty sieci wodociągowych zaś szczególnie doceniane były podczas tegorocznej suszy. 

To oczywiście nie koniec ogrodowych inwestycji i remontów, gdyż na następny rok planowany jest cały szereg kolejnych zadań. Oprócz dotacji z jednostek terenowych, Zarządy ROD próbują szukać środków również w innych instytucjach. Organizowane są spotkania i rozmowy z przedstawicielami samorządów, z pracownikami Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich czy lokalnych grup działania. Wszystkie te działania celnie wpisują się w program „Unowocześnianie Infrastruktury ROD – ROD XXI wieku”, który realizowany będzie w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie naszego kraju, a zakładający dostosowanie całej infrastruktury do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją oraz zyskującą coraz większą popularność – koncepcją otwartych ogrodów.

Społeczność działkowa pokazuje tym samym otwartość na zmiany i chęć wyjścia do szerszego społeczeństwa celem popularyzacji ogrodnictwa działkowego i uwypuklenia jego licznych zalet i korzyści z niego płynących. Duża część świętokrzyskiego aktywu zaangażowała się w powyższe działania dzięki czemu istnieją spore nadzieje, że rok 2016 będzie w tym względzie dla rodzinnych ogrodów działkowych naprawdę dobry.

Anna Ślusarczyk
inspektor ds. terenowo-prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio