Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego - spotkanie prezesów - 08.12.2015

Nawiązując do spotkania z Marszałkiem Województwa w dniu 09 listopada 2015r w Urzędzie Marszałkowskim i złożonego przez przedstawicieli obu Okręgów stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców wniosku o zorganizowanie szkolenia nt. możliwości pozyskania środków unijnych dla prezesów rodzinnych ogrodów działkowych w dniu 4 grudnia 2015 roku w sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano szkolenie dla 50 osobowej grupy Prezesów ROD (po 25 osób dla każdego okręgu).

Organizator - główny punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu zaproponował porządek spotkania wg następujących tematów:


- Formy wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 9 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach RLKS ( rozwój kierowany przez społeczność ),
- Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020,
- Obsługa generatora wniosków o dofinansowanie,
- Usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
- Konsultacje założeń RPO WK-P 2014-2020 na rok 2016,
- Pytania i odpowiedzi.

W trakcie realizacji w/w programu uczestnicy spotkania wyrazili swoje niezadowolenie z uwagi na fakt, że przygotowana prezentacja nie uwzględniała specyfiki i podstaw prawnych funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych .
Wnioskując o spotkanie informowaliśmy Pana Marszałka, że interesują nas możliwości pozyskiwania środków tzw. twardych na działania modernizacyjne infrastruktury w ROD, oraz w zakresie ochrony środowiska.
Również duże zainteresowanie uczestników spotkania było w zakresie pozyskiwania środków tzw. miękkich na realizację programów pro-społecznych.
Z przykrością został przyjęty fakt, że tak naprawdę nie ma co liczyć na środki na infrastrukturę, a i środki miękkie można wykorzystać tylko na kursy komputerowe i naukę języków obcych.

Podsumowując spotkanie wspólnie doszliśmy do konkluzji , że niezbędne są dalsze spotkania w celu przedstawienia specyfiki funkcjonowania ROD i potrzeb Rodzinnych Ogrodów Działkowych, aby z licznych programów unijnych znaleźć możliwości finansowania modernizacji ROD. Niezbędne jest szybkie nawiązanie kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania.

Barbara Kokot

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio