Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZM PZD z płockimi urzędnikami - 07.12.2015

W dniu 3 grudnia 2015r. przedstawiciele OZM PZD, w tym  wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Agnieszka Bąk, starszy inspektor ds. terenowo-prawnych OZM PZD Grażyna Franke oraz przewodniczący delegatury OZM PZD w Płocku Marcin Werner  uczestniczyli  w Urzędzie Miasta Płocka w spotkaniu poświęconym regulacji stanu prawnego gruntów zajmowanych przez płockie ogrody.

W Płocku współpraca z władzami Miasta i urzędnikami w tym zakresie jest bardzo owocna. Dzięki życzliwości Wydziału Gospodarki Gruntami udało się uzyskać kopie wielu decyzji administracyjnych, a na innych uzyskaliśmy klauzulę ostateczności. Teraz trzeba było wykonać kolejny krok aby ostatecznie ujawnić prawo użytkowania PZD w księgach wieczystych ale to się nie uda bez życzliwości i współpracy Urzędu. Właśnie, między innymi, temu zagadnieniu poświęcone było spotkanie. 

Podczas wzajemnej wymiany zdań i poglądów udało się ustalić dalsze kierunki postępowania zmierzające do wprowadzenia aktualizacji nr działek geodezyjnych w księgach  wieczystych, realizacji wniosków z  art. 76 ustawy o rodzinnych, ale również omówiono problemy występujące w poszczególnych ogrodach. Teraz przed nami realizacja przyjętych ustaleń dla dobra ogrodów płockich.

 

Wiceprezes OZM PZD

Agnieszka Bąk

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio