Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium prezesów ROD z Ostrowca Świętokrzyskiego - 07.12.2015

W dniu 3 grudnia br. w świetlicy ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Kolegium Prezesów tamtejszych rodzinnych ogrodów działkowych. W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Biura Okręgu Pan Jan Stańczyk. Przybył na nie także zaproszony Radny Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Pan Włodzimierz Stec.

 

Dyrektor Biura Okręgu rozpoczął od kwestii, które aktualnie cieszą się największą popularnością wśród aktywu PZD, mianowicie możliwości pozyskania wszelkich dofinansowań dla ROD. Prezesów zapoznano z informacjami, jakie przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego uzyskali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dotyczącymi zadań w zakresie ogrodnictwa działkowego, które mają szansę na dofinansowanie. Są to przede wszystkim szkolenia i kampanie informacyjne w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Istnieje także szansa na pozyskanie środków celem zagospodarowania i urządzenia terenów ogólnych ROD jako terenów służących do rekreacji i wypoczynku lokalnej społeczności. Prezesi ROD odebrali tę informację z dużym zainteresowaniem i w najbliższym czasie dokonać mają rekonesansu potrzeb w powyższym zakresie na terenie swoich ogrodów, co ułatwi w przyszłości wystąpienie z konkretnym wnioskiem do WFOŚiGW w Kielcach.

 Na posiedzeniu poruszono także temat możliwości uzyskania dotacji dla ostrowieckich ROD z gminnego budżetu. Obecny radny Rady Miejskiej Pan Włodzimierz Stec poinformował o konieczności niezwłocznej organizacji trójstronnego spotkania pomiędzy Prezydentem Miasta, Przewodniczącym Rady Miasta oraz przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców, celem wypracowania ostatecznych rozwiązań w tej kwestii. Zebrani doszli do wniosku, że tereny ostrowieckich ogrodów zasługują na wsparcie, gdyż powiększają znacznie tereny miejskiej zieleni. Poza tym możliwość dotacji z samorządowych budżetów przewidziana została w przepisach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 W kolejnym punkcie posiedzenia, zebranym przedstawione zostały nowe teksty Statutu PZD oraz Regulaminu ROD. Podkreślono przede wszystkim zmiany wprowadzone do obu aktów prawnych i ich znaczenie dla działkowców oraz organów PZD. Każdy z Prezesów otrzymał wyciąg ze Statutu, w którym zaznaczono i wyjaśniono najważniejsze ze zmian.

 Dyrektor Biura Okręgu poruszył również zagadnienie zamieszkiwania, budownictwa ponadnormatywnego i przypadków zameldowania na terenach ROD. Przedstawił wyniki przeprowadzonego w całej Polsce badania. Problem ten na szczęście w ogóle nie dotyczy Ostrowca Świętokrzyskiego, zaś w skali całego województwa ma także marginalne znaczenie.

W końcowej części posiedzenia przypomniano także o konieczności składania deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomości przez Zarządy ROD. Wstępnie omówiono również przygotowania, jakie czynione są do przyszłorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.

 

Anna Ślusarczyk

Inspektor ds. terenowo-prawnych


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio