Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego na spotkaniu z Prezydentem Miasta Ruda Śląska - 07.12.2015


Biorąc pod uwagę, iż Polski Związek Działkowców bardzo aktywnie wykorzystuje możliwości ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. w zakresie regulacji prawnej nieruchomości, na których znajdują się ogrody działkowe, przedstawiciele Okręgu Śląskiego postanowili spotkać się z Prezydentem Miasta Ruda Śląska – Panią Grażyną Dziedzic.

Spotkanie odbyło się w dniu 30.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. W toku spotkania poruszono kwestię realizacji art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2015r. oraz częściowej likwidacji ROD „Biała Róża” w Rudzie Śląskiej w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego podkreślili, iż realizacja art. 76 w/w ustawy ma ogromne znaczenie dla Działkowców, a co za tym idzie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Tylko bowiem dzięki decyzji Pani Prezydent będą oni mogli w spokoju i bez obaw korzystać ze swoich działek rodzinnych. Aktualnie PZD Okręg Śląski wystosował około 20 wniosków o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania nieruchomości, na których są zlokalizowane ROD. W odpowiedzi, PZD otrzymał kilka zawiadomień o wszczęciu postępowania. W zakresie pozostałych wniosków, Miasto Ruda Śląska analizuje zasadność jego wszczęcia, przede wszystkim pod kątem spełnienia przesłanek wynikających z art. 76 w/w ustawy. Pani Prezydent wskazała, iż sprawy te będą rozstrzygane niezwłocznie w najbliższym czasie. Przede wszystkim jako pierwsze będą wydawane decyzje tam gdzie spełnienie przesłanek jest w pełni stwierdzone oraz w przypadku gdy nie będzie zachodziła konieczność dokonania podziałów geodezyjnych. Tak bowiem jak w innych miastach na Śląsku, wiele ROD w Rudzie Śląskiej nie zajmuje całych działek geodezyjnych, a jedynie ich części. PZD wyraził jednak gotowość udzielenia wszelkiej pomocy w celu uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości, w tym m.in. udostępnienia planów zagospodarowania ROD, które zostały wykonane przez uprawnionych geodetów na zlecenie i koszt Polskiego Związku Działkowców.

Drugim z tematów podniesionych podczas spotkania była sprawa częściowej likwidacji ROD „Biała Róża” w Rudzie Śląskiej. Likwidacja ta prowadzona  w związku z inwestycją drogową jest jedną z najbardziej skomplikowanych w historii postepowań prowadzonych przez PZD Okręg Śląski. Biorąc pod uwagę, iż trasa N- S dzieli ROD na dwie części, które nie będą podlegać likwidacji, zachodziła konieczność dostosowania infrastruktury, pozostałych części ROD do pełnej wartości użytkowej. W tym celu PZD zawarł w 2014 roku porozumienie z Miastem Ruda Śląska, które na jego podstawie wykona przebudowę sieci wodnej oraz elektrycznej (będzie przebiegać pod planowaną drogą), ogrodzenie oraz drogi dojazdowe. Niektórzy Działkowcy korzystający z działek rodzinnych  w ostatnim czasie zgłaszali do Miasta Ruda Śląska oraz Okręgu Śląskiego uwagi zwłaszcza w zakresie planowanej przebudowy sieci wodnej, elektrycznej oraz ogrodzenia. Ponadto wskazywali, iż liczba dróg dojazdowych jest niewystarczająca. Pani Prezydent podczas spotkania zapewniła, iż jeżeli takie pismo wpłynie ze strony PZD Okręgu Śląskiego to zostanie rozpatrzone przede wszystkim pod kątem możliwości technicznych. W związku z powyższym PZD Okręg Śląski wystąpił do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z zapytaniem o możliwość aneksowania umowy w sprawie częściowej likwidacji.

Jednocześnie Pani Prezydent Grażyna Dziedzic zapewniła o swojej sympatii wobec Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a nawet wskazała, iż celem Miasta byłoby skupienie wszystkich ROD z Rudy Śląskiej w ramach PZD (istnieją bowiem na terenie miasta ROD nie będące w PZD). 

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OŚl.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio