Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Realizacja art. 76 ustawy o ROD na terenie Okręgu PZD w Kaliszu - 07.12.2015

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest priorytetowym zadaniem  dla Okręgowego Zarządu i Biura Okręgu PZD w Kaliszu.

Na terenie Okręgu Kaliskiego 85 Rodzinnych Ogrodów Działkowych posiada grunty w użytkowaniu wieczystym, co stanowi 64% wszystkich ROD. Pozostałych 48 ROD i części terenów 6 ROD wymaga uregulowania stanu prawnego zgodnie z art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

Na dzień 30 listopada 2015 roku Okręg w Kaliszu wystąpił z wnioskami do urzędów miast i gmin i właściwych starostw powiatowych o uregulowanie stanu prawnego dla 48 całych ROD i 6 ROD dla części terenów, co stanowi 100% ilości wszystkich ogrodów podlegających regulacji prawnej ROD.

Dotychczas otrzymaliśmy z urzędów 20 pozytywnych decyzji o przyznaniu prawa użytkowania gruntów przez PZD na podstawie art. 76 ustawy.

Obecnie Okręg prowadzi rozmowy z urzędami w celu uzyskania niezbędnych dokumentów. W urzędach trwają postępowania administracyjne oraz uzgadniania granic działek geodezyjnych. Dotychczas nie było przypadków odmowy wydania dokumentów na grunty użytkowane przez ROD zgodnie z ustawa z 13 grudnia 2013 roku. Trwa także procedura ujawniania w księgach wieczystych praw użytkowania gruntów.

 

Starszy Inspektor

ds. terenowo – prawnych

mgr Arkadiusz  Janowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio