Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Trwa batalia o ROD „Piastowski” w Lublinie - 04.11.2015

Spór o grunty, na których leży Rodzinny Ogród Działkowy „Piastowski” w Lublinie, trwa już ponad dwadzieścia lat. Wywłaszczenie gruntów należących do prywatnych właścicieli nastąpiło w latach 60 - tych. Celem wywłaszczenia miała być budowa osiedla mieszkaniowego, jednak z jakichś przyczyn cel ten nie został zrealizowany i założono na tym terenie ogród działkowy.

Spadkobiercy walczą o wywłaszczone grunty

Pierwsze roszczenia byłych właścicieli o zwrot gruntów wpłynęły do Urzędu Rejonowego w Lublinie w 1993 roku. Początkowo uzyskali oni decyzję odmowną, niestety została ona uchylona przez Wojewodę Lubelskiego, a sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Decyzją Urzędu Rejonowego w Lublinie orzeczono o zwrocie działek objętych roszczeniami dawnym właścicielom. Dnia 12.10.1994 r. Wojewoda Lubelski utrzymał w mocy niekorzystną dla działkowców decyzję.

W imieniu działkowców Okręgowy Zarząd w Lublinie zaskarżył decyzję Wojewody do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyniku kolejnych spraw i odwołań Okręgowego Zarządu w Lublinie, decyzja o zwrocie gruntów byłym właścicielom została uchylona. W 2003 roku dawni właściciele ponownie wystąpili o zwrot gruntów.

W kolejnych postępowaniach, Prezydent Miasta orzekał o zwrocie gruntu, a Okręgowy Zarząd odwoływał się do Wojewody, który uchylając decyzję przekazywał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niestety władze miasta ponownie wydały decyzję o zwrocie gruntów. Pomimo dalszej uporczywej walki o grunty dla działkowców, poprzez wniesienie skargi Okręgowego Zarządu w Lublinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oraz Ministra Spraw Wewnętrznych (skarga przekazana do rozpatrzenia Ministrowi Infrastruktury), decyzja o zwrocie gruntów została utrzymana w mocy.

Stowarzyszenie Ogrodowe PZD zabiega o przyszłość działkowców

W tej chwili w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, w którym aktywnie uczestniczy Krajowa Rada PZD i OZ w Lublinie. Wszystkie działania Stowarzyszenia PZD w tym zakresie mają na celu zachowanie ogrodu oraz zabezpieczenie praw działkowców do odszkodowania za ich majątek znajdujący się na działkach w przypadku decyzji o likwidacji części ogrodu.

Należy również podkreślić ogromne zainteresowanie i chęć współpracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piastowski” w Lublinie, na czele z Panią Prezes Barbarą Paszczuk, w zakresie regulacji prawa do gruntu oraz spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu.

Światło w tunelu

Fala informacji podawanych w lokalnych mediach na temat roszczeń byłych właścicieli o zwrot gruntów, na których leży Rodzinny Ogród Działkowy „Piastowski” w Lublinie, pozwala działkowcom coraz pewniej spoglądać w przyszłość.

Przytaczane w artykułach prasowych lokalnych mediów zapewnienia Prezydenta Miasta Lublina, Krzysztofa Żuka o swoim poparciu dla istnienia ogrodu napawają optymizmem. Mamy nadzieję, że stanowisko „Miasta” będzie miało istotny wpływ na decyzje w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Lublinie dla zachowania rodzinnych ogrodów działkowych na tym terenie.

Zapowiedź Prezydenta Miasta, przytoczona w wywiadzie Dominiki Smaga dla Dziennika Wschodniego, o ujęciu rodzinnych ogrodów działkowych w nowym planie zagospodarowania, jest informacją ważną i korzystną dla przyszłości i istnienia ogrodów działkowych.

Cieszymy się, że działkowcy mają poparcie ze strony władz miasta i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi na łamach Dziennika Wschodniego-  Ratusz: Nikt was stąd nie wyrwie oraz Kuriera Lubelskiego - Ratusz uspokaja: Działkowcy nie bójcie się.

 

AEM, OZ w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio