Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie zamieszkiwania, zameldowania i budownictwa ponadnormatywnego w ROD - 02.11.2015

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku Działkowców w Kielcach jednoznacznie stwierdza, że wykorzystywanie altan do celów mieszkaniowych jest jawnym łamaniem obowiązującego prawa związkowego. Podobnie jak występowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom jest zameldowywanie osób na terenie ogrodów działkowych, a także budowanie na działkach altan wykraczających poza dopuszczalny normatyw.

Rodzinny Ogród Działkowy w myśl zapisów ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku jest samodzielną i samorządną jednostką organizacyjną ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Na przestrzeni ponad 100-letniej tradycji Związek nigdy nie był zobowiązany, ani nawet nie próbował w jakikolwiek sposób zaspokajać innych funkcji niż te zapisane w kolejnych ustawach regulujących jego funkcjonowanie. Dla innych celów został powołany do istnienia, dlatego z mocy samego prawa nie jest w stanie rozwiązywać różnorakich zagadnień społecznych m. in. problemu  bezdomności i braku mieszkań w naszym kraju.

Idea ruchu ogrodnictwa działkowego zawsze stała w sprzeczności z zamieszkiwaniem w altanach w ROD. Całoroczne przebywanie na terenie ogrodów działkowych zaburza prawidłowe ich funkcjonowanie i uniemożliwia realizowanie podstawowych jego funkcji dla miejskich społeczności lokalnych. Prawo w zakresie zamieszkiwania jest jednoznaczne i klarownie sformułowane, stąd dziwi nas postawa pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich, a swoista luka w polskim prawie sprawia, że żaden organ przy realizacji wniosku o meldunek nie sprawdza przydatność lokalu do stałego zamieszkiwania w myśl przepisów Prawa budowlanego.

Z problemem zamieszkiwania wiąże się kolejny problem - meldowania na działkach. Szerzące się w kraju tego rodzaju przypadki zameldowania osób na terenie ogrodów działkowych uczestnicy II posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach uznają za naganne. Oczekujemy od władz lokalnych i administracji publicznej większego zaangażowania w podejściu do każdego indywidualnego przypadku i pomoc w jego rozwiązaniu. Apelujemy o ściślejszą współpracę między członkami Zarządów ROD a Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie oraz służbami stojącymi na straży porządku i bezpieczeństwa. Od odpowiedzialnego podejścia do problemu zamieszkiwania i meldowania na terenach ROD zależy przyszłość ogrodów działkowych, a niezwykle istotne jest tu zaangażowanie samych Zarządów ROD oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Zamieszkiwanie na działkach nieodłącznie wiąże się również z problemem bezdomności. Bezdomność jest bardzo złożonym problemem społecznym. Różne są jego przyczyny, a każde ludzkie życie osobnym rozdziałem w księdze polskiej społeczności. Osobiste tragedie, przejściowe problemy lokalowe, brak pomocy ze strony instytucji państwowych lub nieumiejętność jednostki w radzeniu sobie z sytuacją, świadomy wybór takiej drogi życiowej to niektóre tylko z motywów, jakimi ludzie stają się bez dachu nad głową - bezdomnymi.

Polski Związek Działkowców jako ogólnopolskie stowarzyszenie nie może wkraczać w kompetencje zarezerwowane dla administracji publicznej i brać na siebie odpowiedzialność za życie ludzi, którzy niejednokrotnie świadomie i z całą premedytacją odmawiają pomocy oferowanej przez MOPR decydując się na takie rozwiązanie swoich problemów bytowych i stale zamieszkując altany ogrodowe.

Polskie ogrody działkowe dotyka także problem budownictwa ponadnormatywnego. Wielu działkowców nie przestrzega ustawowych wymagań dotyczących powierzchni
i wysokości altan, najbardziej przerażający jest w tym fakt świadomego łamania prawa
w tym zakresie. Celowa budowa, nadbudowa lub rozbudowa z naruszeniem prawa ma bowiem ostatecznie na celu wykorzystywanie działkowych domków jako mieszkań.

Mając na uwadze ogólne dobro polskiej społeczności działkowej uczestnicy II posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach zachęcają Zarządy ROD i indywidualnych użytkowników działek do zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie Prawa budowlanego na terenie ROD, a w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do właściwego organu administracji publicznej czyli do nadzoru budowlanego, który nakaże rozbiórkę takiej budowli lub doprowadzenie powierzchni lub wysokości altany do stanu zgodnego z przepisami ustawowymi.

Uczestnicy II posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców z całą stanowczością podkreślają, że zamieszkiwanie w altanach na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, zameldowywanie osób w ROD oraz posadawianie na działkach altan wykraczających poza dopuszczalny zapisami Prawa budowlanego normatyw, stoi w sprzeczności z obowiązującą ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku i godzi w podstawowe funkcje, jakie pełni ogród działkowy: rekreacyjną, społeczną, edukacyjną, ekonomiczną, estetyczną czy wreszczie ekologiczną.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku Działkowców w Kielcach gorąco apeluje do wszystkich Zarządów ROD województwa świętokrzyskiego, wobec szerzącego się na coraz większą skalę problemu zamieszkiwania, zameldowywania i budownictwa ponadnormatywnego na działkach o podejmowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem dla zachowania roli i znaczenia oraz funkcji ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

 

 

Kielce, dnia 16.10.2015 r.

 

Sekretarz OZŚ PZD                                                           Prezes OZŚ PZD

/-/ Aurelia Krajewska                                                      /-/ Edward Galus

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio