Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenia KR PZD minionej kadencji - 30.10.2015

XXX posiedzenie KR PZD

W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na posiedzeniu podjęto poniższe uchwały.

 1. Uchwała Nr 2/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie projektu statutu Polskiego Związku Działkowców
 2. Uchwała NRr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD
 3. Uchwała Nr 4/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XXVIII posiedzenie KR PZD

21 kwietnia 2015 roku odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Podczas posiedzenia KR PZD podjęła załączone uchwały oraz stanowisko. Ponadto KR PZD wystosowała listy do Prezydenta Warszawy i Prezesa Rady Minstrów. Podczas posiedzenia została także pdosumowana realizacja ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD.

Uchwały:

 1. UCHWAŁA Nr 1/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r.

 2. UCHWAŁA Nr 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych

 3. UCHWAŁA Nr 3/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w określeniu zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych

Listy:

 1. List KR PZD do Prezydenta Warszawy
 2. List KR PZD do Prezesa Rady Ministrów

Inne:

 1. Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.
 2. Informacja KR PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD
 3. Komunikat KR PZD w sprawie działań nadzorczych nad PZD
 4. Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r.

XXVI posiedzenie KR PZD

Na XXVI posiedzeniu Krajowej Rady PZD zostały przyjęte poniższe stanowiska i uchwała:

XXV posiedzenie KR PZD

W dniu 26 lutego 2015 r. odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na posiedzeniu podjęto poniższe stanowiska.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio