Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu w Częstochowie - 30.10.2015

W  dniu  28  października  2015  roku  w  siedzibie  Okręgowego  Zarządu  obradowało  II  posiedzenie  OZ.   Prezes  okręgu  Andrzej  Wosik  powitał  nowych  członków  Okręgowego  Zarządu  oraz  przybyłą  na  nasze  posiedzenie  przedstawicielkę  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego  Panią  Wiolettę  Zaleską  z  Wydziału  Prezydialnego  Krajowej  Rady. Frekwencja na posiedzeniu  wyniosła  87,5 %.

Głównym  tematem  posiedzenia było  omówienie  aktualnej  sytuacji  działkowców,  ogrodów  i  Związku  a  w  szczególności wdrażanie  w  życie  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych,  nowego  Statutu  PZD oraz  przyjętego  w  dniu 1  października  tego  roku  Regulaminu  ROD.  Reprezentująca  Prezesa  Związku  Pani  Wioletta  Zaleska  swoje  wystąpienie  poświęciła  głównie możliwością  pozyskiwania  środków  unijnych  na  potrzeby  ROD.  Ponadto  omówiła  szczegółowo  możliwości  pozyskiwania  środków  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  na  realizację  zadań  ekologicznych  w  ROD.  W  dalszej  części  wystąpienia  poinformowała  o  możliwościach  skorzystania  z  dotacji  stosownie  do  zapisów  art.  17  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  możliwości  korzystania  z  środków  budżetów  obywatelskich.

W  kolejnym punkcie  porządku  posiedzenia  Prezes  Andrzej  Wosik  przedstawił  ocenę  Okręgowego  Zjazdu  oraz  XII Krajowego  Zjazdu  Delegatów  PZD  podkreślając  jego  doniosłą  rolę  dla  przyszłości  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.

Sekretarz  okręgu   Adam  Więcławik  przedstawił  propozycję  składów  osobowych  komisji  problemowych  wraz  z  ich  zakresem  działania.  Okręg  zaproponował  powołanie  6  komisji  problemowych.  Następnym  tematem  była  sprawa  ponadnormatywnych  altan  oraz  zamieszkiwania  na  terenie  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Z  przeprowadzonej  analizy  wynika,  ż problem  budownictwa  ponadnormatywnego  dotyczy  0,21 %  użytkowników  działek  na naszym  terenie  a  zamieszkiwania  jedynie  0,046 %.

Ostatnim  zaplanowanym  tematem  był przedstawienie  i  omówienie  oraz   przyjęcie  regulaminu  Okręgowego  Zarządu.

W  dyskusji  zabrało  głos  5  osób.  Najważniejszym  wg  użytkowników   zebrania  tematem  było  sprawa  odpowiedzialności  cywilnej  Zarządu  ROD  w  stosunku  do  działkowców  i  osób  wprowadzonych.  Sprawa  ta  powinna  być przedmiotem  rozpatrzenia  przez  KR  PZD  w  celu  wypracowania  określonych  standardów  postępowania  w takich  przypadkach

Okręgowy  Zarząd  przyjął  3  trzy  uchwały  oraz  jedno  stanowisko  w  sprawie  roli  i  znaczenia XII Krajowego Zjazdu  PZD.

Opracował:

Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio