Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca we Wrocławiu - 23.09.2015

W dniu 19 września 2015r. na terenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej miała miejsce  uroczystość Okręgowych Dni Działkowca.

W uroczystości wzięło udział około 100 działaczy i działkowców okręgu wrocławskiego. W uroczystości wziął udział Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Wrocławia Pan Rafał Czepil. Uroczystość została otwarta przez Prezesa Okręgowego Zarządu – Janusza Moszkowskiego, który w swoim wystąpieniu przypomniał największe dokonania Polskiego Związku Działkowców po wejściu w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2015r. a w szczególności zebrania „ustawowe”, na których działkowcy wszystkich ogrodów opowiedzieli się za Polskim Związkiem Działkowców. Zwrócił uwagę, że w 2015 roku dokonano wyborów organów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku tj. w ogrodach, w okręgu oraz na szczeblu krajowym. Zwołanie i przeprowadzenie w ciągu niespełna 5 miesięcy walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, okręgowego zjazdu i zjazdu krajowego wymagało ogromnej dyscypliny organizacyjnej, wytężonej pracy i zaangażowania wielu działaczy. Na zebraniach i zjazdach nie tylko wybrano nowe władze Związku ale przyjęte zostały programy działania na nową czteroletnią kadencję. Ogromnym sukcesem był przebieg i rezultaty XII Krajowego Zjazdu PZD, na którym w dniu 2 lipca uchwalono nowy Statut Polskiego Związku Działkowców. Statut ten już bez przeszkód został zarejestrowany przez Sąd w dniu 9 września. Podkreślił, że jak nigdy dotąd na Zjazd Krajowy przybyło bardzo liczne grono najważniejszych osób  w Państwie z Premierem Panią Ewą Kopacz, Wicepremierem Januszem Piechocińskim oraz przedstawicieli wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Poinformował i przypomniał, że podczas Krajowych Dni Działkowców w Tczewie w dniu 29 sierpnia, na które przybyła również Pani Premier w obecności 700 działkowców z całego kraju, nasz ogród „Pod Dębami” w Miliczu ponownie uzyskał wysokie wyróżnienie odbierając puchar, dyplom, tablicę pamiątkową i nagrody a działka z tego Ogrodu uzyskała tytuł laureata krajowego konkursu. W dalszej części uroczystości ogłoszone zostały wyniki okręgowego konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy 2015r.”. Laureaci konkursu przedstawicieli zarządów otrzymali puchary, dyplomy, nagrody i wydawnictwa związkowe a pozostali uczestnicy dyplomy, nagrody oraz również wydawnictwa PZD. Ogłoszone zostały także wyniki okręgowego konkursu „Wzorowa Działka 2015r.”, a laureatom i uczestnikom konkursu wręczono dyplomy, nagrody i wydawnictwa związkowe. W trakcie uroczystości Prezes Okręgowego Zarządu wręczył zasłużonym działaczom Związku złote odznaki PZD.

Zabierając  głos Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Pan Rafał Czepil zwrócił uwagę na ważna rolę jaką odgrywają rodzinne ogrody działkowe w społeczeństwie, w szczególności dla młodych rodzin z dziećmi jak i dla ludzi starszych. Ogrody to ważny element miasta i powinny być utrzymane, powinny znaleźć swoje miejsce w studium i w planach zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że już zwrócił się na piśmie z zapytaniem i wnioskiem do Prezydenta Wrocławia by ogrody z powrotem znalazły się w planach oraz by wszystkie złożone przez Okręgowy Zarząd wnioski zakończyły się wydaniem pozytywnej decyzji. Stwierdził, że będzie czuwał by tak się stało i będzie reprezentował działkowców w Radzie Miejskiej. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył laureatom konkursów okręgowych ufundowane przez siebie bony na niezbędne zakupy do Castoramy. Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia spotkało się z dużym aplauzem.

W dalszej części uroczystości I Wiceprezes Okręgowego Zarządu – Barbara Korolczuk przekazała jako członek Prezydium Krajowej Rady pozdrowienia od Prezesa Związku – Pana Eugeniusza Kondrackiego, który wysoko ceni osiągnięcia naszego okręgu. Głos zabrał także Wiceprezes Jerzy Karpiński, który zwrócił uwagę na pomyślnie zakończona batalie rejestracji Statutu PZD informując, że  już w najbliższym czasie będzie uchwalony nowy Regulamin ROD.

Zamykając uroczystość Dni Działkowca Prezes Okręgowego Zarządu przypomniał, że zgodnie z ustaleniami w dniu 22 września rozpoczynają się  szkolenia zarządów ROD, a tych szkoleń będzie co najmniej 8 i obejmą wszystkie osoby funkcyjne zarządu.

Uroczystość Okręgowych Dni Działkowca zakończyła się wspólnym poczęstunkiem w postaci obiadu.

 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio