Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ogród Marszałka Józefa Piłsudskiego - 31.08.2015

Rodzinny Ogród Działkowy „Kadzielnia” przy al. Legionów w Kielcach powstał w 1926r. z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego. To na jego prośbę władze miasta wydzieliły teren o powierzchni około 12 hektarów w dzielnicy „Psiarnia-Folwark”, położony pomiędzy wzgórzem Kadzielnia a Starym Cmentarzem – w zielonym sercu miasta. Data założenia Ogrodu czyni go najstarszym w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim oraz jednym z najstarszych ogrodów w Polsce. ROD „Kadzielnia”, pod pierwotną nazwą Miejski Ogród Pracowniczy, zorganizowany został przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Częstochowie. Jego zagospodarowywanie trwało kilka lat – teren był bowiem nierówny i podmokły. Początkowo wydzielono około 130 działek, których pierwszymi użytkownikami byli legioniści z „kadrówki” Józefa Piłsudskiego, bezrobotni oraz górnicy z pobliskich kopalń.

Towarzystwo Ogrodów Działkowych w Kielcach prowadziło ogród również w celu niesienia pomocy dla rodzin osób bezrobotnych. Już w 1934r. zorganizowano na terenie ogrodu pierwsze dziecięce półkolonie, trwające przez 2 miesiące wakacji. W ogrodowej świetlicy przez 4 miesiące w roku dożywiano również bezpłatnie około 100 dzieci z ubogich rodzin, czemu patronowała żona ówczesnego wojewody.

Mocą uchwały Rady Miejskiej z 1935r. Prezydent m. Kielce Stefan Artwiński oddał w posiadanie Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Kielcach w/w teren około 12 hektarów gruntów byłego folwarku „Psiarnia”, wcielając tym samym Ogród i łącząc go formalnie w jeden ciąg urbanistyczny cięgnący się od miejskiego Zalewu, przez Dolinę Silnicy, Rezerwat Kadzielnia aż po wzgórze Biesak.

Przez cały ten czas Zarząd Ogrodu prowadził aktywną działalność społeczną i gospodarczą, krzewiąc wśród społeczności wiedzę ogrodniczą: organizował szkolenia fachowe dla działkowców, prenumeratę fachowych pism, prowadził sprzedaż nasion i sadzonek drzew i krzewów owocowych.

W latach hitlerowskiej okupacji ogród stał się miejscem działalności konspiracyjnej: przebywali tu ukrywający się przed terrorem partyzanci, ukrywano broń i wyposażenie wojskowe. Od strony alei Legionów wykopano obronne rowy. W czasie działań wojennych Ogród uległ częściowemu zniszczeniu. Po wojnie, w 1945r. Zarząd Ogrodu wznowił swą działalność – usunięto wojenne zniszczenia, wyremontowano i wydłużono ogrodzenie, budowano kolejne studnie,  organizowano turnusy wypoczynkowe dla emerytów z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Przez kolejne dziesięciolecia Ogród rozwijał się, wzbogacano jego infrastrukturę, m.in. o największy w województwie świętokrzyskim Dom Działkowca. W 1992r. Ogród przyjął oficjalną nazwę: Pracowniczy Ogród Działkowy „Kadzielnia”. Po trudnym organizacyjnie i finansowo okresie lat 1997-2003 aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa Ogrodu jest dobra i w dalszym ciągu poprawia się, stwarzając podstawy do jego wszechstronnego rozwoju. Sprzyja temu również zrozumienie i poparcie dla ogrodów udzielane przez miejskie władze z Prezydentem Wojciechem Lubawskim na czele.

Obecnie Ogród usytuowany jest na terenie obejmującym około 9,2 hektara i podzielony na 240 działek rodzinnych. Ze szczególną troską i determinacją obecny Zarząd ROD prowadzi prace organizacyjne i porządkowe wewnątrz ogrodu i w jego otoczeniu, które pogłębiają integrację wśród działkowców i wpływają na zainteresowanie Ogrodem wśród innych kielczan. Działkowcy ROD „Kadzielnia” aktywnie włączali się też w cały proces walki o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i angażowali się we wszelkie inicjatywy mające na celu zachowanie w naszym kraju idei ogrodnictwa działkowego, którą w Kielcach zapoczątkował i zakrzewił Marszałek Józef Piłsudski.

 

Przemysław Kułaga

Prezes Zarządu ROD „Kadzielnia” w Kielcach

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio