Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Bezprawne działania wykonawcy w ROD „Waltera” w Radomiu - 28.07.2015

W Radomiu trwają obecnie prace związane z realizacją inwestycji budowy bulwaru wzdłuż rzeki Mlecznej. Inwestycja prowadzona na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dotyka również części ROD „Walter” w Radomiu. Osoby posiadające działki na terenie bezpośrednio zajętym pod inwestycje otrzymali już stosowne odszkodowania i opuścili swoje działki.

Po likwidacji wnioskowanej części ROD „Walter” pozostały teren praktycznie nie nadaje się do użytkowania, gdyż ogród zostałby podzielony na dwie niewielkie części po kilkanaście działek bez dostępu do sieci wodociągowej i energetycznej, co w konsekwencji doprowadziłoby do degradacji działek. Dlatego też Okręgowy Zarząd Mazowiecki zwrócił się z prośbą do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz Prezydenta Miasta Radomia o rozważenie możliwości całkowitej likwidacji ROD „Walter”. Aktualnie trwają konsultacje dotyczące całkowitej likwidacji ROD „Walter” w związku z realizacją w/w inwestycji.

Teren ROD, z którego zeszli działkowcy nie została prawnie przekazany inwestorowi, z tego powodu, że nie został on wydzielony z obszaru ROD w sposób zapewniający bezpieczeństwo pozostałym działkowcom i ich mieniu. Rozpoczęcie jakikolwiek prac budowlanych zdewastuje majątek ogrodu i funkcjonujące jeszcze działki.

Niestety, w dniu 25 lipca br. nieoczekiwanie Wykonawca próbował wtargnąć na teren ROD „Walter” z „ciężkim sprzętem” informując, że ma nakaz od Inwestora tj. Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na miejsce zdarzenia przyjechała Policja oraz Straż Miejska. Warto zaznaczyć, że sytuacja wydarzyła się w sobotę, kiedy jest to dzień wolny od pracy i działkowcy mieli utrudniony kontakt ze przedstawicielami Inwestora i Prezydenta Radomia. Poinformowani o całej sytuacji niezwłocznie przybyli na miejsce przedstawiciele Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie - Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Staniak oraz członek zarządu OZM PZD i Prezes ROD „Truskawka” Andrzej Lipiński. Przedstawiciele OZM PZD jednoznacznie stwierdzili, że Wykonawca nie ma prawa wkraczać na teren ROD, do czasu uzgodnienia warunków wydania tego terenu z miastem Radom tym bardziej, że pozostałe działki nie zostały zabezpieczone przed zniszczeniami, jakich niewątpliwie dokonałby ciężki sprzęt budowlany przez swoje gabaryty. Nawet gdyby przyjąć, że doszłoby wyłącznie do częściowej likwidacji ROD to pozostała część powinna zostać zabezpieczona poprzez odgrodzenie tej części ogrodu jeszcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Jednakże siatka przebiegałaby „po oknach” działkowców, co również jest nieakceptowalne. Po gorącej wymianie zdań, udało się zapobiec zniszczeniu ROD.

Taki obrót sprawy budzi głęboki sprzeciw OZM PZD. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż przedstawicielka Prezydenta Radomia oddelegowana do kontaktów z OZM PZD nie wiedziała nic o sobotnich działaniach Wykonawcy. Obiecała jednak sprawę wyjaśnić i zapobiec takim działaniom w przyszłości.

Zaistniała sytuacja rodzi zaniepokojenie co do pozytywnego zakończenia sprawy likwidacji części ROD, która nie jest objęta decyzją o realizacji inwestycji drogowej.

Jest to sprawa ważna i pilna, gdyż na przygotowanej do wydania części ROD zaczęły pojawiać się osoby bezdomne i bezprawnie „zajmują” altany działkowe. Zagraża to bezpieczeństwu pozostałych działkowców, którzy obawiają się przebywać na ogrodzie.

Pozostaje mieć nadzieję, iż bezprawne próby wejścia na teren ROD się już nie powtórzą, a w zaistniałej sytuacji przyśpieszeniu ulegną działania Prezydenta Radomia w zakresie ustalenia możliwości likwidacji pozostałej części ROD „Waltera” w Radomiu.

 

Żaneta Urawska

Ewelina Światek

OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio