Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych" - 08.06.2015

Jako Marszałek Sejmu działała Pani na rzecz właściwego przebiegu procesu legislacyjnego obywatelksiego projektu ustawy o ROD. Dlatego też zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zainteresowanie się naszą sprawą oraz o wsparcie działkowców. Uważamy, że stosunek urzędników Prezydent m.st. Warszawy do PZD jest wręcz wrogi, sprzeczny z ustawą zasadniczą. Brak jest też z ich strony dobrej woli do rzeczowej analizy przepisów prawa. Popieramy w pełni stanowisko Krajowej Rady PZD skierowane do Pani Premier, wnoszące o podjęcie przez Panią odpowiednich czynności nadzorujących nad Prezydentem m.st. Warszawy.

Załącznik plikowy do pobrania

ROD_Pierwiosnek_w_Oawie_do_Pani_Premier.PDF

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio