Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z posłem Grzegorzem Matusiakiem w sprawie jastrzębskich ROD - 21.05.2015

W dniu 20.05.2015r. przedstawiciele OZ Śląskiego PZD spotkali się z Panem Grzegorzem Matusiakiem – Posłem na Sejm. W spotkaniu ze strony OZ Śląskiego PZD uczestniczyli Prezes OZ Śląskiego Pan Józef Noski, I Wiceprezes OZ Śląskiego PZD Pan Jan Jaworek oraz Dyrektor Biura OZ Śląskiego PZD Pan Krzysztof Tekla.

Głównym tematem spotkania była bardzo ciężka sytuacja Działkowców korzystających z działek rodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się obecnie w użytkowaniu wieczystym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kilka dni temu JSW S.A. ogłosiło bowiem przetarg na sprzedaż przedmiotowego prawa.

Pan Poseł posiadał pełną wiedzę w omawianym zakresie. Stwierdził, iż postępowanie JSW S.A. jest co najmniej niezrozumiałe, zwłaszcza w kontekście  propozycji Polskiego Związku Działkowców odnośnie nabycia przedmiotowego prawa, która została złożona do JSW S.A. kilka dni przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Dodatkowo przyjęty sposób rozwiązania sprawy nie uwzględnia najważniejszego, a mianowicie samych Działkowców i ich rodzin. Przetarg jest bowiem ogłoszony w taki sposób, iż zupełności pomija kwestię nakładów poniesionych przez Polski Związek Działkowców w zakresie infrastruktury ogrodowej jaki i nakładów samych Działkowców w części dotyczącej składników roślinnych i budowlanych znajdujących się na poszczególnych działkach rodzinnych. Tego mienia nikt nie odda za darmo, a sami Działkowcy nie opuszczą swoich działek bez żadnych odszkodowań.

Dodatkowo biorąc pod uwagę, iż Pan Poseł reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele OZ Śląskiego PZD uzyskali zapewnienie przychylności Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Na dzień dzisiejszy, tereny, na których urządzono Rodzinne Ogrody Działkowe, a znajdujące się w użytkowaniu wieczystym JSW S.A. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są oznaczone symbolem ZD czyli zieleń działkowa. Tereny te mogą być więc wykorzystane wyłącznie na cele ogrodnictwa działkowego, nie ma w tym przypadku możliwości budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego czy prowadzenia jakichkolwiek inwestycji . Nieruchomości te są więc atrakcyjne ale tylko i wyłącznie dla Działkowców. Przychylność Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój będzie polegała bowiem na tym, iż przeznaczenie przedmiotowych terenów nie zostanie zmienione i nie staną się one atrakcyjne dla innych podmiotów. Celem przekonania, iż nie są to puste obietnice należy podkreślić dwie kwestie: JSW S.A. już wcześniej bezskutecznie próbowała skłonić radnych do zmiany planów miejscowych oraz fakt, iż matematyka jest bezlitosna – Klub Prawa i Sprawiedliwości posiada 9 radnych w Radzie Miasta Jastrzębie – Zdrój składającej się łącznie z 23 radnych. Doliczając do tego identyczne zapewnienia przedstawicieli Platformy Obywatelskiej Posła na Sejm Pana Krzysztofa Gadowskiego oraz Radnego Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Pana Romana Foksowicz, Działkowcy przynajmniej w tym względzie mogą spać spokojnie.

Na zakończenie Pan Poseł obiecał osobiście interweniować w władzach JSW S.A. celem zmiany stanowiska Spółki oraz porozumienia się z Polskim Związkiem Działkowców na warunkach zaproponowanych przez władze Spółki podczas ostatniego spotkania z PZD OZ Śląskim, które odbyło się w marcu 2015 roku. 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio