Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej - 21.05.2015

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

 

Ktoś kiedyś powiedział, że "Stare grzechy rzucają długi cień na rzeczywistość". Tak należy rozumieć postępowanie rządzących w sprawie "zwrotów w naturze" majątku dla domniemanych a często podstawionych właścicieli. Faktem jest, że wiele osób doznało krzywd w przeszłości, utracili ruchomości i nieruchomości.

Ale historia pokazuje, że w dobrej wierze również działkowcy zagospodarowywali grunty zakładając ogrody działkowe a to już ponad 70 lat, które tuż po II wojnie zostały znacjonalizowane.

Dziś działkowcy są w trudnej sytuacji , ich mienie ma być zwrócone bez odszkodowań, ponieważ działki rzekomo urządzili na bezprawnie użytkowanych ziemiach.

Jak się bronić, jak udowodnić, że poniesione nakłady przez użytkowników działek w ogrodach zarejestrowanych w KR PZD nie miały tytułu prawnego?

Jedynym lekiem na zmianę sytuacji i rozstrzygnięcie problemu z tytułu roszczeń osób fizycznych i prawnych to sprawiedliwa i ludzka reprywatyzacja na szeroką skalę. Nie można obarczać błędami z przeszłości obecnych obywateli, którym bez skrupułów zabiera się dobra osobiste regulując w ten sposób zobowiązania Państwa wobec poszkodowanych.

Nie może być przyzwolenia w XXI wieku na tworzenie nowej grupy skrzywdzonych dzięki cynicznemu podejściu do ochrony prawa własności. Własność jest święta, ale nabyta w sposób uczciwy i udokumentowana.

Czas najwyższy unicestwić powiązania urzędnicze z biznesmenami, którzy w sposób arogancki, bez ogródek zajmują się handlem roszczeniami przy niejednokrotnie aprobacie władzy sądowniczej.

"Syty głodnego nigdy nie zrozumie a krzywda pańska na pstrym koniu jedzie". Bez właściwej diagnozy, nie ma właściwej kuracji.

Dlatego Sejm RP winien jak najszybciej uchwalić ustawę reprywatyzacyjną, której projekt jest na etapie opiniowania. Zatem jest czas, aby w tak ważnej sprawie wypowiedzieli się działkowcy, działacze, których los nie szczędził w trakcie bezkrytycznego oddawania nieruchomości rzekomo prawowitym właścicielom, co ma miejsce w Krakowie, Warszawie, Lublinie i w wielu innych miastach, a urządzone rodzinne ogrody działkowe są zlokalizowane na terenach atrakcyjnych.

Popieramy Stanowisko KR PZD z 20 marca 2015 r. i jesteśmy przekonani, że zostanie uwzględnione podczas dalszych prac nad sprawiedliwą społecznie uwzględniającą kompleksowe rozwiązania ustawą o reprywatyzacji, a nie dla wybranych jak to się dziś dzieje.

 

Otrzymują:

 

1. Marszałek Sejmu i Senatu RP

2. Premier Pani Ewa Kopacz.

3. Posłowie z Okręgu Wyborczego w Legnicy

 

 

 Uczestnicy XV zebrania

Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

 

 

Legnica, 18 maja 2015 r.


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio