Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Pile i Prezesów ROD w Złotowie z posłem Stanisławem Chmielewskim (PO). - 19.05.2015

W dniu 18 maja 2015 r. z inicjatywy kierownictwa OZ PZD w Pile odbyło się spotkanie z posłem Stanisławem Chmielewskim (PO) w biurze poselskim w Złotowie. W spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes OZ, Andrzej Kierzkowski Sekretarz OZ, Prezesi ROD: Henryk Dąbrowski - Piast w Dzierzążenku, Ryszard Pisula – Wielatowo w Złotowie i Piotr Koselke – Polna w Złotowie.

Prezes Okręgowego Zarządu podziękował Panu Posłowi za głosowania, które skutkowały uchwaleniem Ustaw o rod z 13 grudnia 2013 r. oraz z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zapoznał także posła z problemami jakie napotyka Związek w związku z rejestracją stowarzyszenia Polski Związek Działkowców i rejestracją statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym po jego odrzuceniu przez sąd rejestrowy w wyniku negatywnego stanowiska jakie zgłosiła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako organ nadzoru nad PZD oraz przekazał dokumenty obrazujące aktualny stan sprawy.
W toku dyskusji uczestniczący Prezesi ROD poinformowali posła o trudnościach jakie powoduje brak pozytywnej decyzji o rejestracji statutu PZD w funkcjonowaniu Zarządów ROD oraz w realizacji art. 76 nowej ustawy dotyczącego regulacji prawnej gruntów naszych ogrodów. Zwrócili się do posła o pomoc i wsparcie działań w doprowadzeniu do rejestracji statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Poseł Stanisław Chmielewski z uwagą wysłuchał informacji i ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionego problemu. Oświadczył, że po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów problemy związane ze stanowiskiem organu nadzoru w sprawie naszego statutu przedstawi na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio