Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Janusz Dzięcioł (PO) obradował z prezesami ROD z Grudziądza - 13.05.2015

W dniu 11 maja 2015 roku odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza. Gościem specjalnym spotkania był Poseł na Sejm RP Pan Janusz Dzięcioł, zaproszony przez Prezesa OZ PZD. Tematem przewodnim zebrania była obecna sytuacja Polskiego Związku Działkowców wynikająca z działań nadzorczych Prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz wobec PZD.

Otwarcia narady dokonał Wiceprezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – Pan Jerzy Wiecki, witając wszystkich przybyłych. Następnie o zabranie głosu poproszony został Prezes OZ PZD - Pan Piotr Gadzikowski, który w szczegółowy sposób przedstawił zebranym - z czym znowu przyszło się zmierzyć działkowcom należącym do Polskiego Związku Działkowców: Prezydent m.st Warszawy - Pani Hanna Gronkiewicz Waltz jako organ nadzorczy wobec PZD zakwestionowała tryb uchwalenia oraz niektóre zapisy Statutu PZD z 23 października 2014 r. i nie tylko złożyła zastrzeżenia do jego rejestracji w KRS, ale też podważyła legalność jego funkcjonowania już od momentu uchwalenia, mimo iż ustawa o rod tak wskazuje. Ingerując również w wewnętrzne uchwały PZD, grożąc sankcjami ustawowymi wobec stowarzyszenia PZD. W swoim wystąpieniu Prezes OZ PZD zwrócił uwagę, że Związek zawsze dokładał starań, by w pełni realizować stawiane przed nim zadania i wymogi prawne, takie jak choćby realizacja Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Przede wszystkim zweryfikowano Statut, poprzez wykreślenie niektórych nieaktualnych zapisów, a także przeprowadzono we wszystkich ROD zebrania mające dokonać wyboru stowarzyszenia zarządzającego ogrodem. Nie można w tym miejscu przemilczeć faktu poniesionych przez ogrody z tego tytułu kosztów, które nie były bagatelne. Takie działania świadczą jednak o bardzo poważnym traktowaniu przez Polski Związek Działkowców fundamentalnych zasad funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce.

Jednak meritum sprawy to Statut PZD i tryb jego uchwalania, do którego to Prezydent Warszawy ma nieuzasadnione zastrzeżenia. Prezes OZ PZD wyjaśnił, że właśnie Ustawa o ROD jasno i dobitnie wskazuje moment od kiedy zaczyna działać nowy statut. Opinię tę w pełni poparł Poseł Janusz Dzięcioł, ujmując to słowami, że nie zrozumiałym jest dla niego takie postępowanie i brak zrozumienia treści ustawy przez urzędniczą maszynę pani Prezydent m.st. Warszawy. Pan Poseł zadeklarował, że zajmie się tą sprawą priorytetowo. Ponadto zaproponował spotkanie w Sejmie przedstawicieli PZD z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – p. Rafałem Grupińskim. Deklaracja pomocy przedstawiona przez Pana Janusza Dzięcioła spotkała się z oklaskami ze strony uczestników narady. Prezes OZ PZD w imieniu wszystkich podziękował za deklarację pomocy przekazując na ręce Pana Posła petycję w tej sprawie.

Uczestnicy narady przyjęli stanowisko w sprawie działań organu nadzorczego wobec Polskiego Związku Działkowców, które zamieszczamy poniżej.

 

Sporządziła:                                                                                   

Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio