Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców - 07.05.2015

W poniedziałek 4 maja 2015 roku odbyło się nadzwyczajne, XVI posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD poświęcone w całości wystąpieniu organu nadzoru, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 kwietnia br. do Krajowej Rady PZD. W obradach, którym przewodniczyła Prezes Izabela Ożegalska uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz członkowie zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w ROD. Mimo wystosowanych pisemnych zaproszeń do parlamentarzystów z województwa łódzkiego oraz przeprowadzonych z nimi rozmów telefonicznych na posiedzenie przybyli jedynie posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Dariusz Joński z Łodzi  oraz Artur Ostrowski  z Piotrkowa Tryb.

            Izabela Ożegalska szczegółowo omówiła najważniejsze zastrzeżenia, jakie zgłasza Prezydent Warszawy oraz okoliczności, w jakich zostały sformułowane. Następnie odbyła się bardzo emocjonalna dyskusja.  Podkreślano w niej, że nieustanna walka z PZD toczona jest już od 25 lat. Podjęte w ostatnim czasie przez Prezydent Warszawy działania określono jako swoistą wojnę z działkowcami. Oceniono, że aktualna sytuacja PZD ma charakter czysto polityczny. Nagłośnienie sprawy także w „Gazecie Wyborczej” oraz „Rzeczpopolitej” wywołało niepokój wśród działkowców, którzy są rozgoryczeni i czują się oszukani. Byli bowiem przekonani,  że uchwalenie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantuje stabilne funkcjonowanie ogrodów i pozwoli spokojnie korzystać z działek. Tymczasem wstrzymanie procedury rejestracji Statutu PZD spowodowało zamieszanie i wywołało destabilizację w działaniach struktur Związku. Dyskutanci zwracali uwagę, że działkowcy stanowią doskonale zorganizowaną społeczność, która w trudnych chwilach potrafi się zjednoczyć oraz aktywnie i skutecznie walczyć o prawa niemalże jednego miliona rodzin działkowych. Podkreślano, że PZD jest silnym i najliczniejszym pod względem ilości członków stowarzyszeniem w Polsce. Apelowano do posłów o wsparcie jego działań oraz o to, aby działkowcy nie byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii.

            Obecni na posiedzeniu posłowie dziękując za zaproszenie i merytoryczną dyskusję zapewnili, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze był, jest i będzie po stronie działkowców. Przypominając, iż obaj byli z działkowcami podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym zadeklarowali, że jeszcze w tym tygodniu wniosą interpelację poselską oraz zorganizują konferencję prasową w Sejmie.

            Obrady zaowocowały przyjęciem dwóch listów: do Premier Rządu RP Ewy Kopacz oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz. Skierowano także wystąpienie do Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej” w sprawie artykułu autorstwa Marka Wielgo pt. „Działki i spór o składkę”. Wszystkie wystąpienia wraz z podpisami uczestników zebrania zostaną przesłane do adresatów za pośrednictwem poczty. Stanowią one również załącznik do niniejszej informacji.

           

 

                                                                                                          Ewa Rzepecka

                                                                                                          Pracownik biura OZŁ PZD

 

Łódź, dnia 5 maja 2015 roku

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio