Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Piły na spotkaniu u senatora Mieczysława Augustyna - 29.04.2015

W dniu 27 kwietnia 2015 roku przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile i ROD z Piły spotkali się z senatorem Mieczysławem Augustynem. W spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt I Wiceprezes OZ, Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile, Marian Ostaszewski członek Prezydium OZ i Prezes ROD Kalinka w Gminie Szydłowo oraz Czesław Wiśniewski Prezes ROD im. St. Sempołowskiej w Pile.

Podczas spotkania Prezes OZ Marian Praczyk poinformował senatora Mieczysława Augustyna o problemach jakie napotyka Związek w związku z rejestracją stowarzyszenia Polski Związek Działkowców i rejestracją statutu w KRS – nasz statut uchwalony w dniu 23 października 2014 roku został odrzucony przez sąd rejestrowy w wyniku negatywnego stanowiska jakie zgłosił Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako organ nadzoru nad PZD. Pomimo zaskarżenia tej decyzji do sądu apelacyjnego nie czekając na rozstrzygnięcie sporu przez niezawisły sąd udzielił ostrzeżenia Związkowi i zażądał uchylenia uchwał.

Uczestnicy spotkania w dyskusji wyrazili swoje zaniepokojenie działaniami organu nadzorczego i dopatrują się w decyzji Prezydenta Miasta Warszawy Pani Gronkiewicz Waltz podtekstu politycznego.

Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ poinformował Senatora, że decyzje organu nadzorczego przekładają się bezpośrednio na współpracę z władzami lokalnymi. Efektem takich działań, są między innymi decyzje Starosty Pilskiego, który wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów ROD zgodnie z zapisami ustawy o ROD z 2013 roku uzależnia od zarejestrowania statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Senator Mieczysław Augustyn oświadczył, że aktualnie w Sejmie procedowany jest przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy ułatwienia obywatelom rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń w tym m.in. zostanie zdjęty nadzór samorządów nad stowarzyszeniami. Stwierdził, że nie należy instrumentalnie traktować stowarzyszenie liczące ponad milion członków przez organ samorządowy sprawujący nad nim nadzór. Organ samorządowy winien wspierać stowarzyszenie, wezwać i rozmawiać na temat uwag do statutu. Problemy związane ze stanowiskiem organu nadzoru w sprawie naszego statutu przedstawi Przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego PO Rafałowi Grupińskiemu aby podjął działania.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio