Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie wystąpienia Prezydent m.st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD - 28.04.2015

Dotychczasowy statut - pomimo wykreślenia z jego treści zapisów stojących w sprzeczności z nową ustawą o ROD - nie dawał gwarancji poprawnego funkcjonowania organów Związku. Dlatego też niezwłocznie przystąpiono do prac nad nowym statutem i po konsultacjach społecznych uchwalono go 23 października 2014 r. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS. I wtedy dopiero, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu, do działania przystąpił organ nadzorczy - Prezydent m.st. Warszawy.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_OZ_w_Poznaniu_w_sprawie_wystpienia_Prezydent_m.st._Warszawy_o_nierejestrowanie_statutu.PDF

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio