Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ w Bydgoszczy w sprawie zamieszkiwania na terenie ROD - 05.03.2015

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy
z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

 

           Problem zamieszkiwania na działkach na terenie rodzinnych ogrodów działkowych staje się głośny co roku, tradycyjnie w okresie zimowych miesięcy. W dniu 20 lutego br. Express Bydgoski wywołał swoim artykułem dyskusję na temat, czy należy ludziom pozwolić mieszkać na działkach. Bezpośrednim wywołaniem sprawy stała się decyzja zarządu ROD w sprawie wyegzekwowania przepisów Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r., która w art. 12 wręcz zakazuje Związkowi, jak i każdemu innemu stowarzyszeniu ogrodowemu, umożliwiania zamieszkiwania na terenie działki.

          Altana na terenie ogrodów działkowych bezprawnie stała się łatwym schronieniem i rozwiązaniem problemów mieszkaniowych. Tymczasem prawo jednoznacznie zakazuje mieszkania na działkach, a zamieszkiwanie jest łamaniem prawa. Dlatego ze zdziwieniem przyjmujemy cytowane w sondzie Expressu wypowiedzi bydgoskich polityków, że kiedy brakuje lokali socjalnych to należy pozwolić na mieszkanie na działkach, a nawet nazywające absurdem zakazywanie ludziom mieszkania na ich terenie. To mówią posłowie na Sejm RP (obecnej i byłej kadencji), którzy obaj uczestniczyli w tworzeniu ustawy zakazującej zamieszkiwanie w ogrodach. Dzisiaj Ci sami ludzie, w obliczu kolejnych wyborów, pod presją opinii publicznej nawołują do łamania w/w przepisów. Nikt nie może też zmuszać zarządów ROD do świadomego tolerowania tego faktu.

          PZD nie jest organizacją, której zadaniem jest rozwiązywanie problemów bezdomności oraz ubóstwa. PZD nie może być kozłem ofiarnym konsekwencji zaniedbań organów pomocy społecznej, a ogrody działkowe nie mogą stać się noclegownią. Zarówno media, a za ich pośrednictwem także politycy i samorządowcy nie są uprawnieni do gloryfikowania tych co łamią prawo, a tym samym krytykowania Związku za to, że tego prawa przestrzega.

          Rola i zadania rodzinnych ogrodów działkowych  oraz funkcje ogrodów i działek są sprecyzowane w ustawie o ROD, a zadaniem organów ROD i Związku jest stosowanie tej ustawy.

                                                                                    Za Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy
                                                                                                         Prezes
                                                                                                    Barbara Kokot

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio