Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XV Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 02.03.2015

W dniu 28 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczyła p. Maria Fojt I Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2014 roku oraz ustalenia zasad wyboru delegatów i wyznaczenie terminu Okręgowego Zjazdu PZD w Pile.

Maria Fojt I Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD przedstawiła informację o sytuacji Związku w tym między innymi: zastrzeżenia XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące statutu PZD, kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Związku w 2015 roku, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o ROD, wyrok NSA w sprawie altan i przebieg procedowania obywatelskiego projektu ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” w Sejmie i Senacie, działania Zrzeszenia „Dekretowiec” w Warszawie oraz roszczenia do gruntów ROD w kraju i w naszym okręgu.

Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ zreferował sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w Pile za 2014 r. w którym przedstawił między innymi: informację z odbytych zebrań OZ, Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej i posiedzeń Prezydium OZ, informację z walnych zebrań sprawozdawczych i zebrań ustawowych, działalności OZ i ROD w sprawie zagrożeń dla ustawy o ROD, działkowców i Związku oraz współpracę z samorządami i parlamentarzystami, realizację stanu prawnego i roszczeń do gruntów ROD, informację z obytych szkoleń i narad z aktywem oraz współpracy z mediami.

Sprawy finansowe przedstawiła Jadwiga Gańko Główna Księgowa OZ: Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2014 rok i Preliminarz OZ PZD na 2015 rok.

Mieczysław Gumny Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zapoznał uczestników posiedzenia z Protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z badania sprawozdania finansowego OZ PZD za 2014 rok i Opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD do preliminarza finansowego OZ PZD na 2015 rok.

Ryszard Kukawka Wiceprezes OZ zreferował zasady wyboru delegatów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile w 2015 roku. Uchwalono, że na Zjeździe w okręgu pilskim działkowcy będą reprezentowani przez 110 Delegatów, który odbędzie się w dniu 30 maja 2015 roku.

Na zakończenie zebrania Marian Ostaszewski Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poddał pod głosowanie 7 uchwał w sprawach przedstawianych przez referentów. Uchwały przyjęto jednogłośnie. Uczestnicy obrad wystosowali list do Pani Gronkiewicz-Waltz w obronie warszawskich działkowców.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio