Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z OZ Toruńsko - Włocławskim - 20.02.2015

Spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Sejmu RP odbyło się 16 lutego 2015 roku, w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Toruniu, rozpoczęło się o godz. 12.00. Pan Wicemarszałek Sejmu - Jerzy Wenderlich przybył wraz z Dyrektorem Biura - Markiem Jopp. Na zebraniu ze strony PZD obecni byli Członkowie Okręgowego Zarządu PZD, pod przewodnictwem Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – Piotra Gadzikowskiego oraz Kierownika Biura OZ – Anny Bołądź.

Spotkanie otworzył Prezes OZ PZD, witając wszystkich przybyłych w tym gości specjalnych. Pan Wicemarszałek - Jerzy Wenderlich na wstępie swojej wypowiedzi wyraził nieustające poparcie dla wszelkich inicjatyw Polskiego Związku Działkowców i jego funkcjonowania jako silnej organizacji dobrze zarządzającej ogrodami działkowymi w całej Polsce. Jako namacalny dowód wskazał na fakt, iż już po raz drugi, działkowcom dzięki ich zjednoczeniu i determinacji udało się przeforsować drugą już ustawę opartą o projekt obywatelski. Przy okazji wyraził też swoją opinię i żal z powodu zbyt małego poparcia w wyborach dla SLD, za co po części winą obarczył działkowców, którzy jego zdaniem nie głosowali na Sojusz. Pogląd ten zdementował Prezes OZ – Piotr Gadzikowski twierdząc, iż działkowcy  zawsze odwzajemniają poparcie dla SLD, jednakże jak w każdej dużej organizacji a tym bardziej tak licznej jak Polski Związek Działkowców, są osoby o bardzo różnym światopoglądzie i sympatyzujący z różnymi partiami politycznymi. Pan Jerzy Wenderlich zgodził się z tą opinią jednocześnie zachęcając do dalszej, może ściślejszej współpracy z SLD. Następnie Pan Wicemarszałek poprosił obecnych do zadawania pytań. W dyskusji głos zabrali:

- p. Ryszard Tomaszewski (Grudziądz) – prosił o wyjaśnienie przyczyn złożonych przez p. Hannę Gronkiewicz - Walz zastrzeżeń do Statutu PZD i podstaw prawnych takiego postępowania.

-- p. Krystyna Michler (Toruń) pytała o podstawy prawne rzekomej niedostatecznej kontroli uchwalanych ustaw pod względem zgodności z Konstytucją na etapie ich procedowania w Sejmie, co skutkuje podważaniem prawomocności uchwalanego prawa i kierowaniem ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedź ta nawiązywała do wystąpień p. Rzecznik Praw Obywatelskich, która podważa konstytucyjność ustawy o rod z 2013 r.,

- Józef Strzałkowski (Chełmża) – podkreślał, że działkowcy są ciągle atakowani ze strony rządzących i pytał czy tak będzie się działo nadal – co Marszałek skontrował stwierdzeniem, że póki będą rządziły obecne partie polityczne – tak będzie się działo, dlatego prosił o głosowanie na SLD,

- Janusz Pączkowski (Włocławek) – pytał czym kierował się poseł Zbigniew Zaborowski i czy było to jego własne stanowisko czy całego SLD, kiedy wystąpił z wnioskiem o zalegalizowanie (abolicję) wszystkich istniejących altan w ROD, co działkowcy odebrali jako działanie szkodliwe. Jerzy Wenderlich odpowiedział, że skonsultuje się z Posłem Zaborowskim jakie motywy nim kierowały i zapewnił, że celem nie było na pewno zalegalizowanie nielegalnego, ponadnormatywnego budownictwa na działkach.

- Anna Bołądź – przedstawiła zagrożenia wynikające z roszczeń do gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe i wynikające z tego ogromne konsekwencje finansowe dla PZD i brak możliwości odszkodowań dla działkowców. J. Wenderlich przypomniał projekt reprywatyzacji autorstwa SLD, który jego zdaniem pomógłby rozwiązać ten problem.

- Leszek Konefał (Włocławek) zapytał o kandydata SLD na Prezydenta RP – Magdalenę Ogórek. Wicemarszałek opisał kandydatkę jako osobę wysoko wykształconą, doświadczoną i prosił o poparcie dla niej.

- Ryszard Dorau (Grudziądz) nawiązał do sprawy gruntów. Podkreślił zagrożenia ze strony właścicieli prywatnych, którzy odzyskali wywłaszczone grunty, gdzie w międzyczasie utworzono rodzinne ogrody działkowe i żądają ich likwidacji, aby sprzedać grunty deweloperom.

Na zakończenie spotkania Prezes OZ – Piotr Gadzikowski podziękował gościom i złożył na ręce Wicemarszałka Wenderlicha petycję kierowaną do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Ewy Mes w sprawie rozwiązania sytuacji gruntów należących do p. Piotra Kulerskiego, na których położone są ROD „Kolejarz”, „Kopernik” i „Zacisze” w Grudziądzu i poprosił o wpłynięcie na Panią Wojewodę aby przyspieszyła działania Urzędu Wojewódzkiego w kierunku wykupu lub znalezienia gruntu zamiennego dla p. Kulerskiego, aby ocalić istnienie tych ogrodów.

 

Sporządziła: Anna Bołądź – Kierownik Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio