Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Okręgu Zielonogórskim - 12.02.2015

W dniu 10.02.2015 roku odbyła się narada szkoleniowo - instruktażowa z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD okręgu zielonogórskiego.

W naradzie uczestniczyli Skarbnik Polskiego Związku Działkowców, Prezes OZ PZD w Zielonej Górze pan Marian Pasiński, oraz Główna Księgowa OZ PZD Danuta Czarkowska. W naradzie uczestniczył też główny specjalista w gabinecie prezydenta Zielonej Góry Pan Zygmunt Stabrowski.

Pan  Zygmunt Stabrowski przekazał zgromadzonym pozdrowienia od prezydenta Miasta oraz zapewnił, że tak jak dotychczas Prezydent Janusz Kubicki i władze Zielonej Góry będą współpracować z Polskim Związkiem Działkowców w każdej sprawie dotyczącej ogrodów działkowych w Zielonej Górze.

Zapewnił, iż władze  Miasta w najbliższym czasie nie planują żadnej inwestycji, która wymagałaby likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Naradę prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Alina Nocuń.

Zgodnie z porządkiem narady przyjętym przez zebranych , Prezes OZ PZD przedstawił sytuację Związku na tle wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji Statutu PZD, zebrań wszystkich działkowców, sytuacji ogrodów warszawskich, pozytywnym zakończeniu projektu obywatelskiego w sprawie altan przyjętym w drugi czytaniu przez Sejm RP.

Podjęte zostały dwa stanowiska, to jest:

  • w sprawie obrony ogrodów warszawskich domagając się od władz Warszawy odstąpienia od zamiaru likwidacji ogrodów działkowych bez możliwości uzyskania odszkodowania przez działkowców i PZD za naniesienia, nasadzenia i infrastrukturę będącą ich własnością
  • w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD stwierdzając ,że doszukiwanie się błędów proceduralnych dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZD i podważanie przez to statutu PZD za celowe chwytanie się pretekstów, aby można było przejąć tereny ogrodów działkowych w Warszawie i w ten sposób zadość uczynić żądaniom wynikającym ze skutków dekretu Bieruta. Zwrócono się do Prezydenta Warszawy i pozostałych organów państwowych o sprawiedliwe i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy

W dalszej części narady w sposób szczegółowy przedstawiono uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR PZD dotyczące wdrożenia przepisów ustawy o ROD z 13.12.2014 r. Oprócz tego omówiono i wskazano na obowiązki Komisji Rewizyjnych dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdawczości finansowej w ogrodzie za rok 2014, prac związanych z wydaniem oceny preliminarzy finansowych na 2015 roku w zmienionej nie tylko szacie graficznej, ale również zmienionej merytorycznej wartości występujących tam pozycji dostosowanych do wymogów Ustawy o ROD.

Zwrócono się do Przewodniczących Komisji Rewizyjnych o współpracę z Zarządami ROD i Księgowymi, aby ciążące obowiązki wykonać w sposób nie budzący zastrzeżeń i w odpowiednim terminie

Alina Nocuń

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio