Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z narad szkoleniowych Prezesów ROD, Skarbników i Księgowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego - 04.02.2015

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zebrani Prezesi świętokrzyskich ogrodów działkowych, Skarbnicy i Księgowi w dniach 27 oraz 30 stycznia br., po serdecznym powitaniu przez Prezesa Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pana Edwarda Galusa, zostali poinformowani o aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD. Omówiono kwestie związane z trudnościami w zakresie rejestracji nowego statutu PZD, szczegóły toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego obywatelskiego projektu ustawy w przedmiocie altan w ROD. Zapoznano także zebranych z sytuacją warszawskich oraz krakowskich działkowców i ich ogrodów, zwracając szczególną uwagę na działania stowarzyszenia Dekretowiec i wprowadzenia odpłatności za grunt dla części ROD zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa.  

Podsumowując zebrania ustawowe odbyte na terenie województwa świętokrzyskiego oraz udział działkowców w ubiegłorocznej kampanii wyborów samorządowych Pan Jan Stańczyk – Dyrektor biura OZ odniósł się do tegorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD. Zwrócił szczególną uwagę na zmiany dotyczące składki członkowskiej oraz opłat ogrodowych, a także na konieczność przeprowadzenia wyborów do Zarządu ROD i ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD zgodnie z opracowanymi w tym zakresie wytycznymi. 

Dyrektor biura OZ omówił także kwestie związane z wysokością i podziałem składki członkowskiej w PZD w 2015 roku, podziałem podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki. Główna Księgowa Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pani Danuta Żelazna przedstawiła zagadnienia związane ze sprawozdaniami finansowymi za rok ubiegły, zwracając szczególną uwagę na występujące nieprawidłowości. Dokładnego omówienia wymagały także sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego, a także preliminarze  finansowe na rok 2015. Wyjątkowo duże zainteresowanie wywołały wśród uczestników zmiany w przepisach rozliczania PIT i trudności związane z Urzędami Skarbowymi.

Przedstawiono także wszystkie uchwały przyjęte przez Krajową Radę PZD, a odnoszące się do spraw finansowych oraz inwestycyjnych (m. in. Funduszu Statutowego, Rozwoju, Oświatowego oraz zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ogrodach).

Skarbnicy i Księgowi ROD otrzymali wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych ROD za rok 2014 oraz w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2015 rok.

Wszyscy uczestnicy wspólnie wypracowali Stanowisko Prezesów, Skarbników i Księgowych ROD z terenu województwa świętokrzyskiego w obronie warszawskich ogrodów działkowych oraz w sprawie rejestracji Statutu PZD i złożyli swoje podpisy pod przyjętymi stanowiskami.

 

Anna Grudzień    

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio