Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

100% ogrodów OZ Świętokrzyskiego pozostało w PZD - 21.01.2015

Nowa ustawa o ROD z 13.12.2013 r. nałożyła na zarządy wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych na terenie kraju obowiązek przeprowadzenia zebrania działkowców w zakresie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.

Na terenie działania OZ Świętokrzyskiego funkcjonuje 79 rodzinnych ogrodów działkowych.

W miniony weekend (17-18 stycznia br.) ostatnie 3 ogrody podjęły decyzję o swojej przynależności organizacyjnej. Tym samym zakończone zostały zebrania ustawowe we wszystkich ogrodach na terenie województwa.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że żaden z ogrodów nie podjął decyzji o wybraniu własnej drogi i założeniu odrębnego stowarzyszenia.

Z całą pewnością fakt ten jest wynikiem zaangażowania zarządów ROD i ogrodowego aktywu w zakresie jak najlepszego przygotowania zebrania w danym ogrodzie. Trudną do przecenienia jest także rola osób obsługujących poszczególne zebrania ustawowe, którzy poprzez merytoryczne przygotowanie i wiedzę, potrafili skutecznie przedstawić zebranym aktualną sytuację prawną i organizacyjną Polskiego Związku Działkowców. Pozwoliło to na świadome i odpowiedzialne wyrażenie woli w przedmiocie pozostania w dotychczasowych strukturach, bądź ich opuszczeniu.

W miejscu tym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do takiego wyniku na terenie OZ Świętokrzyskiego, począwszy od Krajowej Rady PZD w zakresie wszelkich przygotowanych – niezbędnych materiałów poprzez osoby obsługujące zebrania za poświęcony trud i społeczne zaangażowanie oraz zarządom ROD i działkowcom kolejno za przygotowanie zebrań i liczną obecność na każdym z nich. 

Fakt pozostania ogrodów w strukturach PZD jest najlepszym przykładem na ogromne zaufanie dla Związku ze strony działkowców na terenie województwa – działkowców świadomych roli i znaczenia ogólnopolskiej organizacji w minionych latach, ale także obecnie kiedy pojawiają się kolejne zagrożenia dla ROD i indywidualnych użytkowników działek.

Dyrektor Biura OZ                                                                             Prezes OZ
Jan Stańczyk                                                                                   Edward Galus

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio