Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zebrania wszystkich działkowców w ROD Okręgu Pilskiego PZD zakończone - 19.01.2015

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku nałożyła na wszystkie zarządy ogrodów obowiązek zwołania w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zebrań wszystkich działkowców korzystających z działki w celu wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Termin ten mija 18 stycznia 2015 roku.

W dniu 17 stycznia 2015 roku obyło się w naszym Okręgu ostatnie zebranie ustawowe w ROD im. Belferek w Pile. W zebraniu uczestniczyło 51,3 % działkowców posiadających prawo do działki, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o wyborze stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców, które będzie zarządzało ogrodem.

W Okręgu Pilskim działkowcy ze wszystkich 83 Rodzinnych Ogrodów Działkowych postanowili, że ogrody będą nadal zarządzane przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców.

Działkowcy uznali, że Związek od 1981 roku skutecznie broni ich praw do działki, do ich własności oraz dobrze służy ogrodom działkowym i wobec tego nadal chcą być w PZD.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile składa podziękowanie wszystkim Zarządom ROD za bardzo dobre przygotowanie organizacyjne zebrań ustawowych i ich przebieg.

Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców dziękujemy za przekazane zarządom ogrodów i działkowcom niezbędne dokumenty oraz cenne wydawnictwa i broszury, które pozwoliły wzbogacić każdego działkowca w wiedzę na temat nowej ustawy i podjąć właściwą decyzję przy wyborze stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Prezydium OZ PZD, członkom OZ PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile, składamy podziękowanie za pomoc udzielaną zarządom ogrodów przy organizacji zebrań ustawowych. Dzięki tej wspólnej pracy zdecydowana większość zebrań przebiegała w spokojnej atmosferze i zgodnie z zapisami ustawy o ROD z 2013 roku.

 

           I Wiceprezes OZ PZD                                                                            Prezes OZ PZD
                     Maria Fojt                                                                                    Marian Praczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio