Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie opłatkowe w ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej - 08.01.2015

Otwarcia spotkania 30 grudnia 2014 r. dokonał Prezes Zenon Król. Powitał przybyłych gości – Burmistrza Srody Wlkp. Wojciecha Ziętkowskiwgo i pogratulował otrzymania w grudniu br. certyfikatu jakości pt. Samorządowiec Najwyższej Jakości (przyznawany przez CBMJ w Wielkopolsce), pana Wojciecha Stalca, wiceprzewodniczącego RMiG,  gratulując  wyboru  na następną kadencję. Serdecznie powitano pana Mariana Robaka, przedsiębiorcę często wspierającego nasz ogród w potrzebie i obiecującego dalszą pomoc dla ogrodu.

Wiele pochwał otrzymali przewodniczący byłej komisji rozjemczej i obecny przewodniczący komisji rewizyjnej, którzy swoim zaangażowaniem pomagali ogrodowi i zarządowi ogrodu w pracach społecznych dla dobra działkowców. Każdy z pozostałych uczestników spotkania usłyszał od Prezesa dużo ciepłych słów uznania za trudną pracę społeczną dla dobra ogrodu, za wytrwałość i uczestnictwo w protestach i manifestacji oraz licznie zebrane podpisy w obronie ustawy i rozbiórkom altan. Szczegółowo przedstawiono zasady funkcjonowania nowych zapisów ustawy i statutu, a szczególnie wnoszenie opłat i ich zasadność oraz wykorzystanie.

Prezes Zenon Król wspomniał o dużych inwestycjach wykonanych w ogrodzie w mijającym roku i udziale w tym działkowców oraz Urzędu Miasta, które znacząco poprawiły wizerunek i majątek ogrodu. Prezes podziękował Burmistrzowi za pomoc w finansowaniu inwestycji w naszym ogrodzie, przedstawiając propozycje na następne lata. Burmistrz wyraził swoje wyrazy podziękowania dla Prezesa Zenona Króla  za bezinteresowne zaangażowanie się w zagospodarowanie i wydatkowanie pieniędzy, doprowadzając ogród do stanu godnego naśladowania.

Po części informacyjnej Prezes zaprosił zebranych do odśpiewania kolędy Wśród Nocnej Ciszy, rozpoczynając tym część drugą spotkania - składanie wzajemnych życzeń na 2015 rok i przełamanie się opłatkiem świątecznym. Następnie gospodynie spotkania zaprosiły uczestników do stołu i przy przygotowanym posiłku opowiadano o zwyczajach opłatkowych z dawnych lat, w przerwie wspólnie śpiewano kolędy. Po biesiadzie przy wspólnym stole i wspaniałej zimowej atmosferze Burmistrz i Prezes wspólnie z wszystkimi uczestnikami spotkania wznieśli toast lampką szampana o pomyślność i zdrowie dla uczestników spotkania i ich rodzin w 2015 roku, oraz pragnienie, aby nowa ustawa o ROD była wolna od ‘’nalotów’’. Spotkanie zakończono w późnych godzinach wieczornych. 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio