Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD 'Wilec' w Krzywiniu pozostaje w PZD - 17.12.2014

W dniu 13 grudnia br. odbyło się ustawowe zebranie członków ROD Wilec w Krzywiniu. To jedno z ostatnich zebrań zwoływanych w Okręgu Poznańskim w trybie art. 69 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.  Zebranie odbyło się  w II terminie. Oprócz  głównego celu jakim było wybranie stowarzyszenia ogrodowego, któremu działkowcy powierzają zarządzanie ogrodem, zebranie było okazją do wielu wypowiedzi na temat funkcjonowania ogrodnictwa działkowego po wejściu w życie nowej ustawy o ROD.

Obsługujący zebranie z ramienia Okręgowego Zarządu wiceprezes OZ PZD poinformował zebranych o przebiegu posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 11 grudnia br., podając najistotniejsze dane do dalszego funkcjonowania Ogrodu. Omówił także tok przygotowań do oczekującej nas kampanii sprawozdawczo – wyborczej rod i na wyższych szczeblach ogrodnictwa działkowego. Było wiele pytań dotyczących ogrodów działkowych i ich funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach prawnych. Pytano o problemy odpłatności za korzystanie z działki, o sprawy związane z podziałem na dwojakiego rodzaju użytkowników w rod, o członkostwo w Stowarzyszeniu i związane z tym opłaty, o zmianach w organach rod, o zamieszaniu w sprawie altan. Wszystkie te sprawy zostały wyjaśnione przybyłym działkowcom. Dlatego też, kiedy przyszło do głosowania nad projektem uchwały przedłożonym przez komisję uchwał i wniosków wszyscy biorący udział w spotkaniu opowiedzieli się za pozostaniem rod w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD.

W końcowej części zebrania uczestnicy z dużym zaangażowaniem mówili o poparciu działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej” Stop rozbiórkom altan” i przyjęli stanowisko w tej sprawie, kierując je do Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego.

Sylwester Chęciński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio