Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z terenu delegatury OZM PZD w Ciechanowie - 02.12.2014

28 listopada 2014 roku  w siedzibie ZNP w Ciechanowie odbyło się spotkanie prezesów  zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania delegatury OZM PZD w Ciechanowie z Prezesem Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Panem Zygmuntem Kacprzakiem i radcą prawnym okręgu Panią Eweliną Świątek.

Na spotkaniu Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak omówił sytuację wewnątrzzwiązkową, kładąc szczególny nacisk na problemy wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  dotyczącego altan.  Prezes OZM PZD poinformował zebranych o ilości podpisów złożonych przez działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. Ogółem, w całej Polsce zebrano 704 tysoęcy podpisów poparcia. Natomiast delegatura ciechanowska zebrała jedynie około 300 podpisów z osiemnastu ogrodów.

Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak omówił również spotkanie przedstawicieli PZD z Panią Premier Ewą Kopacz. Powiedział, że Pani Premier mówiła o konieczności współpracy ze stroną rządową nad pracami przy zmianie ustawy o prawie budowlanym. Jednocześnie obiecała ona poparcie i  pomoc w tym zakresie. Przedstawiciele PZD podczas spotkania z Panią Premier poruszyli również co najmniej „dziwną” aktywność Pani Rzecznik Praw Obywatelskich na rzecz obalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponadto Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak omówił również przebieg Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców, w tym najważniejszą uchwałę, którą podjął Zjazd, czyli uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu PZD.

Z najważniejszym przepisami  Statutu PZD zapoznała zebranych Pani Ewelina Świątek – Radca Prawny.

W dyskusji zebrani poświęciliszczególnie dużo miejsca Statutowi i jego treści. Zebrani zadawali bardzo dużo pytań i prosili o ich wyjaśnienie. Na zakończenie Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak serdecznie podziękował Panu Januszowi Wiśniewskiemu za długoletnią pracę na stanowisku kierownika biura Delegatury OZM PZD w Ciechanowie. Mówił o jego wkładzie w rozwój ruchu działkowego na tym terenie. Pan Wiśniewski kończy pracę 31 grudnia.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio