Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzystkiego PZD z Poseł Marią Zubą (PiS)" - 15.11.2014

W dniu 12 listopada 2014r. w Biurze Poselskim w Suchedniowie Poseł Maria Zuba (Prawo i Sprawiedliwość) spotkała się z Okręgowym Zarządem Świętokrzyskim PZD. Głównym tematem spotkania miały być sprawy aktualnie dla działkowców najważniejsze: inicjatywa obywatelska Stop rozbiórkom altan oraz działania Rzecznik Praw Obywatelskich dotyczące ustawy o ROD.

Dyrektor Biura OZ Jan Stańczyk naświetlił Pani Poseł sytuację polskich działkowców po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan na terenie ogrodów, podkreślając że problem dotyczy około 900 tysięcy osób. Niezrozumiałym jest, że wbrew kilkudziesięcioletniej praktyce, tradycji, wbrew funkcjom jakie pełni altana w ROD, nie odwołując się do parametrów  określonych przepisami prawa - sprowadza się ją do roli zdefiniowanej przez internetową encyklopedię i klasyfikuje jako samowolę budowlaną. Pani Poseł poparła ten punkt widzenia, twierdząc że również nie aprobuje i po ludzku nie rozumie wyroku NSA. Dodała, że prawdopodobnie jest to kolejna próba sięgnięcia w jakiś sposób do "kieszeni" obywateli. Poseł Zuba podkreśliła także, że będzie popierać projekt obywatelski w tej sprawie i interesować się przebiegiem prac nad nim.

Następnie rozmowa skupiła sie wokół działań Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w sprawie ustawy o ROD. Przedyskutowano kwestię rzekomego ograniczania swobody zrzeszania się oraz utrzymywania "monopolu" PZD. Poruszony został także temat stowarzyszeń ogrodowych
z Małopolski i Podkarpacia- grupy kilkudziesięciu osób, które pomijając dobro miliona polskich działkowców i dbając o swe indywidualne interesy, stale podważają wszelkie regulacje dotyczące ogrodów działkowych, które
w jakikolwiek sposób zagrażają ich bezprawnej działalności.

 Poseł Maria Zuba podkreśliła, że według niej problem monopolu PZD, jeżeli taki w ogóle istniał, przepisami nowej ustawy został rozwiązany. Obecnie sprawa jest jasna- działkowcy mogą stanowić o sobie podczas obowiązkowych zebrań ustawowych, decydując o założeniu nowego stowarzyszenia bądź
o pozostaniu w strukturach PZD. Zebrania się odbywają, a to że działkowcy nie chcą wychodzić ze Związku nie ma nic wspólnego z ograniczaniem wolności zrzeszania się. Pani Poseł powołała się na przykład spółdzielni mieszkaniowych, gdzie jej zdaniem występuje analogiczny problem - ludzie częstokroć są przeciwni tworzeniu wspólnot mieszkaniowych, lecz niestety odgórnie
się im je narzuca. Pani Poseł zadeklarowała, iż wystąpi z interpelacją poselską
w sprawie działań  Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej zdaniem niezbędne jest także spotkanie Pani Rzecznik z przedstawicielami środowiska działkowców celem wypracowania wspólnego porozumienia w tym zakresie i o takie też spotkanie będzie zabiegała.

 

                                                                                     Anna Ślusarczyk

                                                                                     OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio