Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Definicję tę należy uznać za absurdalną i całkowicie oderwaną od życia" - 11.11.2014

Leonarda Ignaczak Działkowiec Polskiego Związku Działkowców ROD „Wodnik" w Chełmży
Chełmża, dnia 07.11.2014 r.
Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Warszawa
Szanowny Panie Marszałku!
Jestem działkowiczką i członkiem Polskiego Związku Działkowców w Rodzin-nym Ogrodzie Działkowym „Wodnik" w Chełmży, zwracam się do Pana Marszałka z apelem i prośbą o udzielenie swego osobistego poparcia dla przygotowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan" powołanego przez Kra-jową Radę PZD - obywatelskiego projektu zmiany Ustawy Prawo budowlane. Działkowcy całej Polski w tym także ja z moją rodziną, jesteśmy właścicielami altany, która nie jest tworem, który w swym orzeczeniu zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny 9 stycznia br. Nota bene, definicję, którą tam zaprezentowano, opierając się jedynie o informację zaczerpniętą w internetowej encyklopedii jaka jest „Wikipedia", należy uznać za absurdalną i całkowicie oderwaną od życia. Byłam, jestem i będę żywotnie zainteresowana wszystkim co dotyczy życia działkowców w tym szybkim wprowadzeniem aktów prawnych związanych z przejrzystymi zasadami budowy altan w ROD. Pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że złożony przez nas działkowców projekt ustawy jest dokumentem, który w pełni zagwarantuje bezpieczeństwo legal-ności naszych altan. Jednak aby to się spełniło jest konieczna przychylność parlamen-tarzystów i oczywiście Pana Marszałka, którego osobiście bardzo cenię i podziwiam.
Z wyrazami szacunku
boU,4A,\
Do wiadomości: 1.Krajowa Rada PZD w Warszawie, Bobrowiecka 1 2.0kręgowy Zarząd PZD w Toruniu, Lubicka 12a
Qk,e,1,\Qt\

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio