Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ustawa działkowa pokładane w niej wcześniej nadzieje i oczekiwania" - 26.09.2014

Grudziądz dn.22.09.2014 r.


Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich


Stanowisko Prezesów Miasta i Regionu Grudziądza


Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i regionu Grudziądza wyraża swój głos niezadowolenia z postawy Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, z uwagi na wszczęcie postępowania zmierzającego do skierowania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Podnoszone przez Panią kwestie niekonstytucyjności zapisów wspomnianej ustawy nie mają odzwierciedlenia w życiu codziennym ogrodów działkowych. Wdrażana od 19 stycznia bieżącego roku Ustawa o ROD, w pełni spełnia pokładane w niej wcześniej nadzieje i oczekiwania. Ustawa ta, w pełni pozwala na swobodę zrzeszania się w tym także wyodrębniania się całych ogrodów ze struktur Polskiego Związku Działkowców. Artykuł 69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku nakłada na wszystkie zarządy rod konieczność organizowania zebrań działkowców w celu podjęcia decyzji o wyborze stowarzyszenia, któremu powierzy prowadzenie ogrodu. Jest to przywilej w pełni zgodny z zapisami Konstytucji RP, ustawy nadrzędnej. W procesie legislacyjnym ustawy o rod udział brały najwyższe organy administracji państwowej w tym także specjaliści od konstytucyjności. Podważanie kompetencyjności tych urzędów zdaje się nie mieć podstaw merytorycznych.


Sekretarz Jolanta Gajewska
Przewodniczący Mieczysław Chrapiński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio