Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"My działkowcy wciąż musimy bronić się sami" - 26.09.2014

Polski Związek Działkowców                                                                   Ruda Śląska, 30.08.2014 r.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SZAROTKA"
w Rudzie Śląskiej 9
41-709 Ruda Śląska
ul. Objazdowa


Pani IRENA LIPOWICZ RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
00-090 Warszawa Aleja Solidarności 77


STANOWISKO Zebrania Działkowców ROD „SZAROTKA" w Rudzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r.


My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Szarotka" w Rudzie Śląskiej, uczestniczący w Zebraniu Działkowców w dniu 30 sierpnia 2014 r. uważamy, iż zgłoszone przez Panią zastrzeżenia do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, są bezpodstawne. Jesteśmy przekonani, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęta w trybie inicjatywy obywatelskiej, za którą głosowali posłowie niemalże jednogłośnie, jest zgodna z Konstytucją RP. Uważamy również, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich obliguje do solidnej pracy oraz pozycji po stronie obywateli i praworządności. Dlatego oburzającym jest kierowanie działań przeciwko tak wielkiej rzeszy działkowców na skutek sugestii stowarzyszenia nawet nie zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, za którego plecami stoi osoba łamiąca prawo. Kogo w takim razie reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich? — pytamy my działkowcy, którzy ciągle musimy, jak się okazuje, bronić się sami. Takie działania przeciw nam działkowcom niweczą inicjatywy obywatelskie, prowadzą do rozbicia PZD i skłócenia działkowców ze Związkiem. A wydawać by się mogło, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich winien służyć zgodzie, praworządności i przede wszystkim obywatelom. Dla takich działań prowadzących do podważenia konstytucyjności ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku — mówimy stanowcze „NIE". Ustawa daje możliwości dobrowolnego zrzeszania się. I na to Ogrody w całej Polsce mają czas do 18 stycznia 2015 roku. Ponadto zarzut, iż PZD ma dominująca pozycję prawną i majątkową, co rzekomo „wywierało mrożący wpływ na inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego" jest co najmniej kolokwializmem. W naszym przekonaniu to właśnie PZD jest inicjatorem wielu inicjatyw obywatelskich społeczeństwa, a mrożącym są tylko i wyłącznie takie działania jakie reprezentuje Pani Rzecznik Praw Obywatelskich. A pozycję prawną i majątkową PZD wypracowywał przez lata i stanowi ona dobro wspólne działkowców całego Związku. Dlatego apelujemy do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, aby nie naruszać naszych praw i wolności obywatelskich oraz wyrażamy pełen sprzeciw dla działań wszystkich chcących zmarnować dorobek działkowców.
PreZ7r mgr I na ieskol


Przewodniczący Zebrania Henryk Wiedehoeft


W załączeniu lista działkowców, popierających w/w stanowisko.

Oryginał listy z podpisami dostępny w biurze Zarządu ROD „SZAROTKA".

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio