Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Najstarszy krakowski ROD „Dębniki” zostaje w PZD - 06.09.2014

30 sierpnia 2014 r. podczas ustawowego zebrania, Działkowcy ROD „Dębniki” w Krakowie, zadecydowali o wyborze stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród. W trakcie zebrania Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebrani stanowią ustawowe kworum, zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały. Po wystąpieniu prezes ROD Ewy Błachut omawiającej poszczególne aspekty przemawiające za pozostaniem w PZD, wywiązała się dyskusja. Działkowcy w swoich pytaniach wyrażali troskę o: gwarancje przetrwania ustawy o ROD, skuteczność pozyskania decyzji użytkowania gruntu, opłaty, system organizacyjny, statut. Na wszystkie pytania uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Po złożeniu propozycji uchwały do Komisji Uchwał  i Wniosków o pozostawieniu ROD „Dębniki” w strukturach PZD, przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego na 151 głosujących,  za pozostaniem w strukturach  stowarzyszenia PZD opowiedziało się 147 działkowców, 4 było przeciw, wstrzymujących się od głosu  0.  Wobec takiego wyniku zebranie podjęło uchwałę o pozostawieniu ROD „Dębniki” jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD, o którym mowa           w art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia           13 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu prowadzenie ogrodu.                                                                                             Analiza problemów, zrozumienie i mądra ocena sytuacji pozwoliły działkowcom podjąć powyższą decyzję.

 

         Sekretarz                    Przewodnicząca Zebrania                     Prezes

/-/Romana Kiełbasińska               /-/ Ewa Sugier                        /-/ Ewa  Błachut

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio