Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Wiceprezydentem Miasta Kielce - 07.08.2014

 Z uwagi na kolejne zagrożenia przed jakimi stają świętokrzyskie i polskie ogrody działkowe, Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD uznał, iż koniecznym jest przedstawienie i omówienie aktualnej sytuacji w odniesieniu do ROD z Włodarzami stolicy województwa.

W trackie odbytego spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć jednego
z najważniejszych obecnie dziś tematów jakie nurtują i dotykają działkowców,
a mianowicie kwestii altan i wydanego w styczniu br. orzeczenia NSA w tymże zakresie.

Zapoznano Pana Wiceprezydenta z treścią samego wyroku ale przede wszystkim z jego skutkami jakie owe orzeczenie niesie i jego przełożenia na blisko milion działkowych altan w ogrodach.

W samym mieście Kielce i jego najbliższej okolicy znajduje się 10 tysięcy indywidualnych działek, gdzie na niemal każdej znaleźć możemy działkową altanę. Skala zatem zjawiska na samej płaszczyźnie Miasta jest bardzo duża.

Pan Wiceprezydent z aprobatą i uznaniem odniósł się do kolejnej z inicjatyw obywatelskich działkowców, zmierzającej tym razem do zabezpieczenia altanek
od widma ich masowego wyburzenia z uwagi na przytoczony wyrok NSA.

Wiceprezydent Czesław Gruszewski stwierdził, iż sprawę wyroku i powstałej
w związku z tym obawy o przyszłość altan w ROD postara się poruszyć w rozmowie
z podległymi sobie komórkami Miasta, celem szczegółowego zapoznania z zaistniałą sytuacją.

Uzgodniono, iż Magistrat postara się także w niniejszej sprawie zająć oficjalne stanowisko, które zostanie przekazane do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”.

 

 

Kielce dn. 6 sierpnia 2014 r.

 

 

                                                                                                          /-/ Jan Stańczyk

                                                                                                          Dyrektor Biura OZ      

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio