Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Studium do poprawki! - 30.06.2014

28 czerwca na terenie ROD Relaks w Białymstoku odbyło się spotkanie działkowców  z przedstawicielami władz miasta. Spotkanie zorganizował Podlaski Zarząd Okręgowy PZD przy współudziale zarządów ROD, które mogą być zagrożone częściową lub całkowitą likwidacją w razie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku w  przedstawionym przez władze miasta kształcie. Z ponad trzystuosobową grupą działkowców i mieszkańców osiedli z którymi sąsiadują zagrożone ogrody spotkali się: Zastępca dyrektora Departamentu Urbanistyki UM  Agnieszka Rzosińska  oraz radni Janusz Kochan, Wiesław Kobyliński, Michał Karpowicz i Mikołaj Mironowicz. Pani Dyrektor starała się przekonać zebranych, że zapisy Studium wynikają z potrzeb miasta ale w najbliższych latach nie będą skutkować likwidacją ogrodów. Wszyscy obecni na spotkaniu radni zadeklarowali poparcie dla działkowców wskazując jednocześnie, że  w interesie działkowców leży przekazanie opinii i wniosków pozostałym członkom Rady Miasta.

Działkowcy którzy  zabierali  głos w dyskusji, posługując się racjonalnymi argumentami pokazali, że  projekt Studium w wielu przypadkach opiera się na niepewnych danych wyjściowych, twórcy dokumentu nie uwzględnili skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań, że większość ROD ujętych w Studium położonych jest na terenach, których struktura geologiczna utrudnia a czasem wręcz uniemożliwia realizację  sugerowanych inwestycji a społeczne  znaczenie ogrodów zupełnie  pominięto.  Działkowcy uważają,  że  projekt Studium w obecnym kształcie prognozuje dalszy rozwój miasta głównie kosztem ogrodów działkowych a proponowane przeznaczenie uzyskanych kosztem ogrodów terenów jest bardzo dyskusyjne i w związku z tym wymaga on wielu zmian. Zmian, które zapewnią dalsze normalne funkcjonowanie ogrodów.

Uczestnicy spotkania apelują do wszystkich działkowców i mieszkańców naszego miasta o kierowanie na adres: Departament Urbanistyki UM: ul. dr. l. Białówny 11, 15 - 437 Białystok lub elektronicznie na adres: du@um.bialystok.pl  do dnia 18 lipca 2014 roku uwag i opinii o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku.

(JS)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio