Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Hotel dla zapylaczy w Lublinie - 20.06.2014

18 czerwca br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalina” przy ul. Zawilcowej w Lublinie, został postawiony „hotel dla pszczół”. Obiekt jest wyposażony w naturalne materiały dające schronienie  owadom zapylającym. W pustych łodygach trzciny umieszczono larwy nożycówki (Chelostoma) pszczoły samotnicy, która przywiązuję się do miejsc gnieżdżenia i dobrze znosi surowe zimy, co daje dużą szansę na przetrwanie populacji.

(Opiekę nad „hotelem” powierzono Pani Aleksandrze Krzewskiej – sekretarz Zarządu ROD „Kalina” w Lublinie, Instruktorowi Ogrodowemu SSI)

Pomysłodawcą i fundatorem „hoteli dla pszczół” jest Fundacja Greenpeace której, jednym z wiodących działań jest ochrona pszczół i innych dzikich zapylaczy. W ramach akcji zaplanowano rozlokowanie 100 obiektów dla owadów zapylających na terenie kilkunastu miast w całej Polsce. Fundacja poszukując opiekunów dla hoteli, podjęła współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Polskiego Związku Działkowców.

            Teren ogrodów działkowych w dużych aglomeracjach jest jednym z nielicznych miejsc o tak dużej bioróżnorodności. Bogactwo gatunków i barw roślin znajdujących się na niewielkiej przestrzeni jest doskonałym źródłem pożytku dla pszczół oraz innych owadów zapylających o niewielkim zasięgu oblotu (w promieniu ok. 300 m). Pożytek jest obopólny ze względu na stale malejące populacje dzikich zapylaczy, które mają istotny wpływ na wysokość i jakość plonów (stały dostęp do nektaru zwiększa szansę przeżycia owadów, a ich „praca” umożliwia lub poprawia efekt zapylenia).  

 Szeroko zakrojona akcja mająca na celu ochronę pszczół spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród działkowców. Wiele lubelskich ogrodów zgłosiło chęć uczestnictwa w projekcie niestety oczywistych względów nie było możliwości zrefundowania „hoteli” dla wszystkich zainteresowanych.

Część działkowców zainspirowana akcją wykorzystała wiedzę przekazywaną na szkoleniach ogrodniczych na temat budowy schronienia dla owadów pożytecznych organizowanych w lubelskim okręgu Polskiego Związku Działkowców i samodzielnie wykonała mini-domki dla dzikich zapylaczy. Inni, bardziej wygodni miłośnicy przyrody zamówili gotowe „hotele”.

 Dr inż. A. E. Michowska, OZ Lublin

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio