Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD w Zielonej Górze - 18.06.2014

We wtorek (17.06.2014) odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Zielonej Góry, Ochli, Droszkowa, Przylepu i Wilkanowa. Naradę prowadził prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński w asyście członków prezydium OZ. W trakcie narady omówiono najważniejsze sprawy dotyczące Polskiego Związku Działkowców, w tym sprawę niekorzystnego wyroku NSA dotyczącego altan w ROD. Przyjęto stanowisko, które skierowano do Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz. Omówiono szczegółowo wszystkie aspekty zebrań działkowców dotyczących wyboru stowarzyszenia prowadzącego ROD, przedstawiono wzory druków dokumentów. Prezesi ROD zwracali szczególną uwagę na organizację i przebieg zebrania, który wymusza dokładność i dbałość o procedury zapisane w ustawie o ROD. Z deklaracji Zarządów ROD wynika, że większość zebrań w Okręgu odbędzie się jesienią.

Zapoznano prezesów ROD z projektem Statutu PZD, który w pierwszej, jeszcze bardzo roboczej wersji został przesłany przez Krajową Radę PZD do Okręgowego Zarządu celem konsultacji i naniesienia uwag. Uczestnicy narady uznali, iż sprawa dotycząca nowego prawa w PZD jest w tym roku  najważniejsza i zobowiązali się do uważnego przestudiowania zapisów i wnoszenia własnych uwag.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zielonogórskiej Policji, Pani Aspirant Katarzyna Dominiak- Komendant I Komisariatu, Pani Podinspektor Małgorzata Barska- Rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze, Pan Podkomisarz Marcin Gurgulewicz- zastępca komendanta II komisariatu,  którzy omówili zasady bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz współpracy zarządów ROD z dzielnicowymi. Prezes OZ Podziękował Policji za dotychczasową dobrą współpracę i wyraził przekonanie, że będzie ona kontynuowana dla poprawy bezpieczeństwa działkowców.

W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Zielonej Górze, którzy zaznajomili prezesów ROD z kampanią promocyjną Miasta Zielonej Góry dotyczącą połączenia Miasta i Gminy w jedną jednostkę administracyjną. Prezesi ROD pozytywnie ustosunkowali się do tej inicjatywy, w tej sprawie przyjęto stanowisko.

Omówiono wstępnie pomysł organizacji okręgowych obchodów dni działkowca w Zielonej Górze pod honorowym patronatem prezesa OZ i prezydenta Zielonej Góry. Propozycja została pozytywnie przyjęta.

 

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio