Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ PZD we Wrocławiu docenia zaangażowanie rodzinnych ogrodów działkowych w obronę ustawy o ROD - 30.05.2014

Uchwała nr   10 /XIII/2014

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zaangażowania rodzinnych ogrodów działkowych w obronę ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. zagrożonej działaniami Związku Miast Polskich.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że wniosek Związku Miast Polskich złożony do Prezydenta RP o skierowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego spotkał się z powszechnym sprzeciwem działkowców uczestniczących w walnych zebraniach.

Kolejne zagrożenie praw działkowców i ogrodów było szeroko omawiane zarówno przez członków zarządu ROD jak i obsługującą walne zebranie osobę reprezentującą Okręgowy Zarząd.

Działkowcy w przyjmowanych stanowiskach zwracali uwagę na podważanie przez Związek Miast Polskich autorytetu wiarygodności Sejmu i Senatu RP a przede wszystkim autorytetu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Podkreślali, że walka o treść nowej ustawy trwała blisko rok i w tym okresie Związek Miast Polskich składał wnioski do projektu ustawy, które były szczegółowo omawiane przez Podkomisję i Komisje Sejmowe. Uchwalenie przez władze Rzeczpospolitej Polski nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było więc potwierdzone dogłębną, szczegółową analizą zarówno projektu obywatelskiego jak i innych propozycji wpływających do Sejmu w tym wniosków ze strony Związku Miast Polskich.

Kontynuowanie przez Zarząd Związku Miast Polskich sprzeciwu i dalsze prezentowanie swoich zastrzeżeń do uchwalonej już ustawy jest wyrazem nieuwzględnionych dążeń deweloperów i komercyjnych inwestorów w sprawie przejęcia terenów ogrodów działkowych.

Te właśnie wymienione wyżej spostrzeżenia i uwagi zawarte są w licznych stanowiskach walnych zebrań rodzinnych ogrodów działkowych. Świadczą one o dojrzałości działkowców, którzy właściwie widzą zagrożenie dla istnienia ogrodów działkowych i podejmują walkę w obronie swoich praw zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. Skierowanie tych stanowisk do Prezesa Związku Miast Polskich powinno uzmysłowić członkom Zarządu ZMP, iż nie można podejmować walki z ogromną rzeszą społeczeństwa polskiego w celu realizacji partykularnych interesów.

Skierowanie stanowisk do Prezydenta RP jest dowodem negatywnej oceny działalności Zarządu Związku Miast Polskich dążącego do likwidacji ogrodów szczególnie w dużych miastach wbrew woli społeczeństwa i najwyższych władz Rzeczpospolitej Polski. Jest również dowodem zaufania do najwyższego przedstawiciela władz Państwa stojącego na straży Konstytucji RP.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża podziękowanie i wdzięczność działkowcom i zarządom rodzinnych ogrodów działkowych za podjętą walkę w obronie ustawy o ROD i zwraca się o jej nieustanne kontynuowanie aż do zaprzestania przez Związek Miast Polskich wrogich działań wobec terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Wiceprezes OZ we Wrocławiu    Wiceprezes OZ we Wrocławiu   Prezes OZ we Wrocławiu

         inż. Józef Smolis                       Jerzy Karpiński               mgr Janusz Moszkowski

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio