Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Reakcja działkowiczki na artykuł ”Szykują się kolejne zmiany w przepisach o ogrodach” - 21.03.2014

                                                           Wałbrzych, dnia 18.03.2014r.

 

Patrycja Zielińska

działkowiec ROD „Kolejarz”

w Wałbrzych

 

                                                                       Pani

                                                                       Renata Krupa - Dąbrowska

                                                                       Rzeczpospolita

 

W dniu 11 marca br. ukazał się Pani artykuł  w „Rzeczpospolitej” pt.”Szykują się kolejne zmiany w przepisach o ogrodach”. Już sam tytuł wskazuje czytelnikowi, że w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, która obowiązuje od ponad 3 miesięcy będą  zmiany jej zapisów.

Pani redaktor !

Dlaczego nie sprawdzi Pani zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej, której podstawowym celem jest dążenie do prawdy,  kto z uprawnionych podmiotów  wystąpił z wnioskiem  o zmianę  zapisów nowej ustawy, o których Pani pisze w swoim artykule. O ile mi wiadomo dotychczas nikt nie wystąpił z takim wnioskiem..

Nie napisała Pani, że tego pomysłu nie popiera większość  miast członkowskich ZMP, jak też, że ten pomysł nie był nawet z miastami członkowskimi konsultowany.

Nie napisała Pani również,  że szereg miast które zrzeszone są w w/w Związku wraz z ich włodarzami popierają rozwiązania zawarte w przepisach obecnie obowiązującej ustawy. większość miast w tym członkowskich ZMP nie popiera żadnych zmian w ustawie. Stanowiska miast w tej sprawie są publikowane na stronach internetowych Polskiego Związku Działkowców.  

W ich opinii nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęta przez obie izby parlamentu w pełni zabezpiecza interes prawny działkowców i gmin jako właścicieli gruntów, na których funkcjonują ogrody działkowe. Tym samym włodarze miast i gmin nie znajdują uzasadnienia do wystąpienia w ich imieniu z wnioskiem do Prezydenta RP  o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Rozmowa z Panem Andrzejem Porawskim – dyrektorem biura ZMP, która jest  przywołana w artykule to zwykła nagonka medialna i robienie – czytelnikom „wody z mózgu”. Widać, że artykułem  tym umożliwiła Pani dyrektorowi Porawskiemu  nagłośnić publicznie temat rzekomej krzywdy gmin, które z mocy ustawy są zobowiązane do wypłacenia odszkodowań działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców w przypadkach likwidacji ogrodów..

 „Nie podlega żadnej dyskusji, że miasta powinny płacić odszkodowanie, ale tyle ile na obecna chwilę warte są te składniki majątkowe „ - twierdzi dyrektor Andrzej Porawski. Z tej wypowiedzi jasno wynika, że dyrektor  chciałby takich przepisów w ustawie, które uniemożliwiłyby odtwarzanie ogrodów działkowych w przypadku ich likwidacji na wniosek gmin. Tym sposobem ogrody zaczęłyby  znikać z krajobrazu miast.       

Pani Redaktor – gospodarze miast nigdy nie byli i nie są przeciwnikami Ogrodów działkowych, wręcz w swoich wypowiedziach nazywają Ogrody „zielonymi płucami dla miast” .

Na zakończenie tego listu chciałabym Panią redaktor prosić, aby następnym razem, jeśli  będzie Pani podejmie temat o ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, pisać prawdę, którą działkowcy znają. 

 

                                                                            Z poważaniem

                                                                             Patrycja Zielińska

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio