Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego z senatorem Krzysztofem Słoniem - 02.12.2013

W dniu 02.12.2013r., a więc na dzień przed planowanym posiedzeniem połączonych komisji senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które zajmą się obywatelskim projektem ustawy o ROD, przedstawiciele OZŚ PZD w Kielcach spotkali się z Senatorem RP Krzysztofem Słoniem. Senator z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zasiada w drugiej z wymienionych Komisji. Celem spotkania było naświetlenie Panu Senatorowi obecnej sytuacji działkowców oraz potrzeby szybkiej i stanowczej pracy nad procedowaną ustawą.

Dyrektor Biura OZŚ po raz kolejny przedstawił najważniejsze założenia projektu, które w dniu 22 listopada przyjęte zostały w trzecim czytaniu sejmowym oraz trudności, jakie działkowcy napotykali ze strony władz i polityków podczas walki o dobre przepisy. Omówił także konsekwencje, jakie niosłoby za sobą niedotrzymanie terminu wejścia w życie nowej ustawy. Przedstawiciele OZ odnieśli się także do poprawek przesłanych do projektu ze strony tzw. innych stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Wykazali ich szkodliwość wynikającą z faktu, że służą one jedynie ochronie i dbałości o partykularne interesy poszczególnych wnioskodawców a nie o dobro milionowego środowiska użytkowników działek w ROD.

Senator Słoń ze swojej strony zapewnił, że on i politycy jego partii doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest obecnie sprawne przejście ustawy przez procedurę w komisjach senackich, bez zbędnego jej przedłużania. Stąd też podkreślił, że będzie wraz ze swoim klubem parlamentarnym dążył do tego, by projekt obywatelski wyszedł z Senatu RP bez żadnych poprawek merytorycznych. Jedyne, co senatorowie PiS uznają za dopuszczalne to ewentualne niewielkie poprawki o charakterze redakcyjnym, których wprowadzenie nie przedłuży nadmiernie całości prac. Senator po raz wtóry wyraził także swoją sympatię dla działkowców i zapewnił o swojej trosce w zakresie pozytywnego zakończenia całej batalii o projekt obywatelski.

Anna Ślusarczyk

OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio