Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele działkowców z powiatu dzierżoniowskiego spotkali się z posłem Tomaszem Smolarzem z PO - 13.11.2013

Spotkanie odbyło się w dniu 12 listopada 2013r.  w Biurze Poselskim Pana Posła przy  współuczestnictwie   Prezesa Okręgowego  Zarządu  Sudeckiego PZD - Wincentego Kulika i Wiceprezesa OZS PZD - Henryka Ziomka. Głównym tematem spotkania była  sprawa niczym nie uzasadnionego zahamowania prac nad przygotowaniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy z nieukrywaną troską przekazali swoje obawy, co do przyszłości ogrodów działkowych i zachowania praw działkowców. Nawiązano do  słów  Posła Rafała Grupińskiego  w czasie  manifestacji  w dniu 10.10.br przed Sejmem RP. , który w swoim  wystąpieniu  uspokajał działkowców, że  mogą spokojnie rozejść się  do domu, ponieważ został  zawarty  kompromis. Trudne sprawy  w których  nie osiągnięto  kompromisu, będą  przedmiotem  uzgodnień w najbliższym  czasie.  Z wielką troską i niepokojem, przypomniano  Panu Posłowi że od tego  momentu  nasze sprawy, dot. zapisów art. 30 " uwłaszczenia" nie zostały  rozstrzygnięte, mimo  deklaracji  przedstawicieli  Platformy Obywatelskiej oraz  próśb, apeli, stanowisk kierowanych przez działkowców do reprezentantów   władz państwowych i parlamentarnych.

Zadano  pytanie, czy Pan Poseł zdaje sobie sprawę  z tego , że gdyby rzeczywiście "iluzoryczne uwłaszczenie"  zapisane przez PO w projekcie  ustawy  zostało wprowadzone do obywatelskiego projektu  ustawy  to  pociągnie za sobą  zmianę   35 artykułów , które  zostały  w długotrwałym   procesie   wynegocjowane  i  przyjęte  przez  Członków  Nadzwyczajnej  Podkomisji.   Z troską  poinformowano  Posła, że  na dalsze procedowanie i negocjowanie nie ma już czasu.  Kalendarz
 i proces legislacyjny jest  nieubłagany.


Odpowiedź Posła - krótka, wszystko można uzgodnić, ale do tego  potrzebna jest  wola  polityczna, a proces  legislacyjny  jeszcze trwa.  Poseł  oświadczył, że nowa ustawa o rodzinnych  ogrodach  działkowych zostanie  uchwalona  w terminie  - określonym  przez Trybunał Konstytucyjny i nikt
w Platformie Obywatelskiej nie  chciałby  ponosić  odpowiedzialności za skutki  jej nie uchwalenia.

Jednocześnie  podkreślił, że mimo upływającego  czasu,  nie widzi  zagrożenia w tym, że  w harmonogramie najbliższych  posiedzeń plenarnych  Sejmu nie  uwzględniono tematyki  ustawy o rodzinnych  ogrodach  działkowych. Ta problematyka  -  przy  zgodnej woli stron,  może  być  przedmiotem obrad na najbliższych  posiedzeniach.

Spotkanie  zakończyło się w  atmosferze  zatroskania  o losy działkowców , ogrodów działkowych  i całego  ruchu  związkowego, ponieważ  przebieg spotkania  potwierdził  obawy działkowców co do dalszych losów  projektu i rozstrzygnięć w tym zakresie.

 

Henryk  Ziomek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio