Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Domagamy się dotrzymania obietnic danych działkowcom" - 11.10.2013

                  Stanowisko działkowców

rejonu łomżyńskiego uczestniczących w ogólnopolskiej manifestacji działkowców,                 w dniu 10 października 2013 r.  w Warszawie.

Działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych rejonu łomżyńskiego z niepokojem obserwują to co się dzieje z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Mimo zapewnień, że obywatelski projekt będzie projektem wiodącym przy procedowaniu ostatecznego kształtu ustawy, przebieg prac w nadzwyczajnej podkomisji sejmowej pokazał, że nasze głosy są ignorowane. Wprowadzone głosami posłów Platformy Obywatelskiej zmiany tak wypaczyły projekt obywatelski, że zaproponowany przez nadzwyczajną podkomisję sejmową projekt ustawy nie może być przez działkowców akceptowany.

 W kierowanych wystąpieniach do Pana Premiera i parlamentarzystów wielokrotnie wskazywaliśmy jakie zagrożenia dla działkowców i ogrodów  mogą  przynieść  zapisy, które spowodują:

  • niekontrolowany obrót działkami, co może doprowadzić do trudnych do przewidzenia komplikacji w prowadzeniu ogrodów i uniemożliwić sprawne nimi zarządzanie. W wielu przypadkach może to doprowadzić do likwidacji ogrodów.
  • podział działkowców na lepszych i gorszych tzn. właścicieli i tych, którzy nimi być nie mogą.           Tzw. „uwłaszczenie” w zaproponowanej formie spowoduje, że będą z niego mogli skorzystać nieliczni, a i to nie wiadomo czy skutecznie.

Niezrozumiałym dla nas jest również zapis nakazujący potwierdzenie przynależności do organizacji w której już jesteśmy tj. do Polskiego Związku Działkowców. Jest to jawna  złośliwość w stosunku do działkowców należących do PZD.

Stanowczo protestujemy jako działkowcy i obywatele RP, przeciwko próbom lekceważenia naszych postulatów. Domagamy się, żeby dawane nam wielokrotnie obietnice, zarówno przez Pana Premiera  jak i polityków wszystkich ugrupowań politycznych zasiadających w Sejmie,  że działkowcom nie stanie się krzywda, były dotrzymane. Takie gwarancje daje nam obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który respektuje również wszystkie zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też ponownie apelujemy do wszystkich Państwa, którzy będziecie decydować o naszych działkach i ogrodach o przyjęcie zawartych w nim rozwiązań.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio